Αίθουσα Πληροφορικής


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ του κεντρικού μενού.


Σκοπός της Αίθουσας Πληροφορικής είναι η παροχή έργου υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Τμήματος, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου όλων των μελών του.

Επιπλέον, ο εξοπλισμός της αίθουσας είναι διαθέσιμος στα μέλη του Τμήματος για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, την αναζήτηση πληροφοριών και την εξοικείωση στη χρήση λογισμικού και Τ.Π.Ε. για την εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων.

Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή από 10:00 έως 15:00 και Τετάρτη από 10:00 έως 16:00.

Τηλ: 25310-39916

Άγγελος Σισμάνης, Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός H/Y

 

Προβολές τρέχουσας σελίδας:680