Εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία


Ψηφιοποίηση του περιοδικού ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

 

Το «Εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία», το οποίο θα εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των πεδίων της Νεοελληνικής Φιλολογίας και Λογοτεχνίας, καθώς και της Συγκριτικής Φιλολογίας.

Έχει ως σκοπό:
• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των εκπαιδευτικών αναγκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, τόσο σε προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο της ερευνητικής δραστηριότητας και των αναγκών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, αλλά και των άλλων Τμημάτων, τόσο της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών όσο και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης γενικότερα.
• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων για την επιστημονική πρόοδοι και την καθιέρωση του Εργαστηρίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Την εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, της Ελλάδας και του εξωτερικού, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας.
• Τη διεύρυνση των οριζόντων των φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, στον τομέα της έρευνας και στην απόκτηση εμπειρίας σε εκδόσεις, διοργάνωσης συνεδρίων κ.λπ., εφοδίων, δηλαδή, που θα τους φανούν χρήσιμα στην καριέρα τους.
• Τη δημιουργία έργων υποδομής που θα προβάλλουν τα θέματα που αφορούν στο πεδίο έρευνας του Εργαστηρίου, όχι μόνο γενικά για την Ελλάδα, αλλά και για την περιοχή της Θράκης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (Φ.Ε.Κ. Ίδρυσης 1057/5-6-2015 τ’ β )
Για τον κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία πατήστε ΕΔΩ

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διάλεξη του Καθηγητή Tudor Dinu (πρόσκληση, αφίσα)