Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας


Το Εργαστήριο Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας, το οποίο υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της Παπυρολογίας και της Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, διαθέτει ήδη μία συλλογή αρχαίων ελληνικών παπύρων της ελληνιστικής εποχής, συλλογή που αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (Κανονισμός λειτουργίας).

 

Διευθύντρια Εργαστηρίου :

Καθηγήτρια Χαρίκλεια Ιωαννίδου

Μέλη Δ.Ε.Π.:

Επίκουρος Καθηγητής Μπουσές Σταμάτιος

Επίκουρος Καθηγητής Raimondo Tocci

Λέκτορας Κωνσταντινίδου Μαρία

Μέλη Ε.Τ.Ε.Π. :

Άγγελος Σισμάνης

 

 

Σεμινάρια

Εαρινό εξ. 2018 – Σεμινάριο με θέμα «Ελληνική Αλφαβητική Γραφή».

Εαρινό εξ. 2019 – Σεμινάριο «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» (βλ. οδηγίες παρακολούθησης θεωρητικού και πρακτικού μέρους, last updated 5/3/2019).

15 & 16/2/2019 – Σεμινάριο του κ. Αγαμέμνονα Τσελίκα με γενικό θέμα «Το χειρόγραφο βιβλίο: Πηγή γνώσης για το παρελθόν, πρόκληση για το μέλλον» (βλ. σχετική αφίσα).

 

Διαλέξεις

14/2/2019 – Διάλεξη του κ. Γιάννη Μαμάη με θέμα «Η Αισθητική στο Βιβλίο: Η Τελειότητα του χθες με την Τεχνολογία του σήμερα» (βλ. σχετική αφίσα).

21/2/2019 & 22/2/2019 –  Διάλεξη του κ. Χούλη Κωνσταντίνου με θέμα «Βασικές Αρχές Συντήρησης Βιβλιακού-Αρχειακού Υλικού και Σταχώσεων» (βλ. σχετική αφίσα).

 

Συνέδρια – Ημερίδες

18/5/2018 – Ημερίδα με τίτλο «Το βιβλίο ως αντικείμενο. Πίσω από τις λέξεις» (βλ. πρόγραμμα, αφίσα)

 

Συνεργασίες

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου και της Ε.Π.Μ.Α.Σ.

Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Εργαστηρίου και του Ι.Π.Α. του Μ.Ι.Ε.Τ.

 

Ανακοινώσεις

Απονομή των αναμνηστικών διπλωμάτων του σεμιναρίου της Ελληνικής Αλφαβητικής Γραφής που διεξήχθη τους μήνες Μάρτιο-Μάιο 2018 (6/12/2018 @ 12:00μμ, Εργαστήριο).

Το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο των σεμιναρίων που διοργανώνει, υποδέχεται τον προϊστάμενο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μ.Ι.Ε.Τ. κ. Αγαμέμνονα Τσελίκα, την Παρασκευή και το Σάββατο, 15/2/2019 και 16/2/2019, και σας προσκαλεί στις διαλέξεις του με γενικό θέμα «Το χειρόγραφο βιβλίο: Πηγή γνώσης για το παρελθόν, πρόκληση για το μέλλον» (βλ. σχετική αφίσα).

Το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο των διαλέξεων που διοργανώνει, υποδέχεται τον εκδότη και καλλιτεχνικό υπεύθυνο των εκδόσεων Guttenberg κ. Γιάννη Μαμάη, την Πέμπτη 14/2/2019, 12:00-15:00 στην αίθουσα Β’, και σας προσκαλεί στην ομιλία του με θέμα «Η Αισθητική στο Βιβλίο: Η Τελειότητα του χθες με την Τεχνολογία του σήμερα» (βλ. σχετική αφίσα).

Το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ., στο πλαίσιο των διαλέξεων που διοργανώνει, υποδέχεται τον Αν. Καθηγητή Συντήρησης Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κ. Χούλη Κωνσταντίνο, στις 21/2/2019 και 22/2/2019,  και σας προσκαλεί στις διαλέξεις του με γενικό θέμα «Βασικές Αρχές Συντήρησης Βιβλιακού-Αρχειακού Υλικού και Σταχώσεων» (βλ. σχετική αφίσα).