Παπυρολογίας


Εργαστήριο Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας

Το Εργαστήριο Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας, το οποίο υποστηρίζει την επιστημονική έρευνα στο πεδίο της Παπυρολογίας και της Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, διαθέτει ήδη μία συλλογή αρχαίων ελληνικών παπύρων της ελληνιστικής εποχής, συλλογή που αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Το Εργαστήριο Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας έχει ως αποστολή:
• Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, του Τμήματος Ελληνικής φιλολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται.
• Την ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη διεξαγωγή μελετών σε θέματα συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα.
• Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων. Την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, την πρόσκληση ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων για την επιστημονική πρόοδο και την καθιέρωση του Εργαστηρίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Την εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, ελληνικά και ξένα, των οποίων οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικότητας.

Για τον κανονισμό λειτουργίας του Εργαστηρίου Παπυρολογίας-Παλαιογραφίας πατήστε ΕΔΩ.