Βιβλιοθήκη «Αρίσταρχος ο Σαμόθραξ»


 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την εύρεση υλικού στη Βιβλιοθήκη

Κανονισμός Βιβλιοθήκης

Κατάλογος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΔΠΘ

Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:00-17:00 08:00-14:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-14:00

Για οποιαδήποτε αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών, στην τροποποίηση του ωραρίου και την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα υπάρξει ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Βιβλιοθήκη Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη (Προκάτ Β΄), 69100 Κομοτηνή

Τηλ. & Fax: 25310-39933

Email:  literature@lib.duth.gr

Web: www.lib.duth.gr

 

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας «Αρίσταρχος ο Σαμόθραξ» λειτουργεί από το 1997 εντός της Πανεπιστημιούπολης του Δ.Π.Θ, στο 5ο χιλ. Κομοτηνής-Ασωμάτων και εξυπηρετεί το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Αριθμεί περισσότερους από 36.500 τόμους (περίπου 28.500 βιβλία και 8.000 περιοδικά), αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο χάρη σε προσκτήσεις και, κυρίως, σε δωρεές. Από τη δωρεά του Καθηγητή Παναγιώτη Μουλλά προέρχονται περισσότεροι από 2.800 τόμοι μονογραφιών και περιοδικών, ενώ από τη δωρεά του Πανεπιστημίου του Leeds σχεδόν 1.500. Σημαντικός αριθμός βιβλίων και περιοδικών προέρχεται, επίσης, από τις δωρεές της Βιβλιοθήκης της Καλλιόπης-Άντειας Φραντζή και των Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη και Χαράλαμπου Συμεωνίδη.

Η ταξινόμηση της συλλογής σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα Library of Congress, το οποίο ισχύει για το σύνολο του Δ.Π.Θ., είναι σε εξέλιξη.

Για την αναζήτηση βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ., καθώς και άρθρων από διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.lib.duth.gr

Μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (http://www.lib.duth.gr) υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό (βιβλία, περιοδικά και βάσεις πλήρους κειμένου) της heal-link(https://www.heal-link.gr/) από υπολογιστές του Πανεπιστημίου. Για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που θέλουν να έχουν πρόσβαση από χώρους εκτός Πανεπιστημιούπολης δίνεται η δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω VPN (http://noc.duth.gr/services/vpn/)

Για την αναζήτηση των βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας υπάρχει ο κατάλογος βιβλίων (αλφαβητικός σύμφωνα με τα ονόματα των συγγραφέων).

Επίσης, είναι διαθέσιμοι επιμέρους κατάλογοι για τις εξής κατηγορίες:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΞΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 267 τίτλους ελληνόγλωσσων και 122 ξενόγλωσσων περιοδικών.

Ακόμη, μπορεί κανείς να βρει σε έντυπη μορφή μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, που έχουν εκπονηθεί στο Τ.Ε.Φ., αλλά και σε άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα (βλ.  ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ).

Υπάρχουν, τέλος, πολλά ανάτυπα, η επεξεργασία και ταξινόμηση των οποίων έχει γίνει σε συνεργασία με το εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία (βλ ελληνόγλωσσα ανάτυπα και  ξενόγλωσσα ανάτυπα).

Σε συνεργασία με το ίδιο εργαστήριο αποδελτιώθηκαν συλλογικοί τόμοι νεοελληνικής φιλολογίας. Οι τίτλοι των άρθρων αυτών των τόμων περιέχονται στον σχετικό κατάλογο (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ).

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης αποδελτιώθηκαν, επίσης, συλλογικοί τόμοι κλασσικής φιλολογίας και γλωσσολογίας (βλ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ).

Στους συνημμένους καταλόγους είναι δυνατή η αναζήτηση με τη χρήση των πλήκτρων  Ctrl+F

Στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Φ. στεγάζονται τρεις κλειστές συλλογές, που προέρχονται από δωρεές των Καθηγητών Παναγιώτη Μουλλά (βλ. κατάλογος ΔΩΡΕΑ Π. ΜΟΥΛΛΑ) και Νικόλαου Λιβαδάρα, καθώς και του Εφόρου Αρχαιοτήτων Γεωργίου Δοντά,  οι οποίες φιλοξενούνται σε τρεις ξεχωριστές αίθουσες και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με συνοδεία αρμόδιου υπαλλήλου.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για διδάσκοντες, φοιτητές και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Υπάρχει χώρος αναγνωστηρίου 50 θέσεων και 12 Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο για την ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη για φοιτητές και μέλη Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανονισμό που έχει καταρτιστεί και ισχύει για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. Αρκετά παλιά και σπάνια βιβλία φυλάσσονται σε ειδικές προθήκες και δεν υπόκεινται σε δανεισμό.

 

Προβολές τρέχουσας σελίδας:1726