Βιβλιοθήκη «Αρίσταρχος ο Σαμόθραξ»


Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:00-17:00 08:00-14:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-14:00

Για οποιαδήποτε αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών, στην τροποποίηση του ωραρίου και την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα υπάρξει ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Βιβλιοθήκη Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη (Προκάτ Β΄), 69100 Κομοτηνή

Τηλ. & Fax: 25310-39933

Email:  literature@lib.duth.gr

Web: www.lib.duth.gr

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την εύρεση υλικού στη Βιβλιοθήκη

 

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας «Αρίσταρχος ο Σαμόθραξ» λειτουργεί από το 1997 εντός της Πανεπιστημιούπολης του Δ.Π.Θ, στο 5ο χιλ. Κομοτηνής-Ασωμάτων.

Αριθμεί περισσότερους από 36.000 τόμους (περίπου 28.000 βιβλία και 8.000 περιοδικά), αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο χάρη σε προσκτήσεις και, κυρίως, σε δωρεές. Από τη δωρεά του Καθηγητή Παναγιώτη Μουλλά προέρχονται περισσότεροι από 2.800 τόμοι μονογραφιών και περιοδικών, ενώ από τη δωρεά του Πανεπιστημίου του Leeds σχεδόν 1.500. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ενσωμάτωση της δωρεάς της Βιβλιοθήκης της Καλλιόπης-Άντειας Φραντζή και των Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη και Χαράλαμπου Συμεωνίδη.

Καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, η συλλογή της εκτείνεται σε πολλές θεματικές ενότητες, των οποίων το υλικό κατανέμεται στις εξής κατηγορίες:πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και ευρετήρια)
• αρχαία ελληνική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
• λατινική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
• βυζαντινή φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
• νεοελληνική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
• αρχαία, βυζαντινή και νεότερη ιστορία
• ιστορικο-γεωγραφικά
• λαογραφία
• γλωσσολογία
• θρησκειολογία
• μυθολογία
• παιδαγωγικά
• ξένη λογοτεχνία
• προϊστορική, κλασική και βυζαντινή αρχαιολογία
• ιστορία της τέχνης
• φιλοσοφία
• ψυχολογία.

Η ταξινόμηση της συλλογής σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα Library of Congress, το οποίο ισχύει για το σύνολο του Δ.Π.Θ., είναι σε εξέλιξη.

Για την αναζήτηση βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ., καθώς και άρθρων από διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.lib.duth.gr

Μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (http://www.lib.duth.gr) υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό (βιβλία, περιοδικά και βάσεις πλήρους κειμένου) της heal-link(https://www.heal-link.gr/) από υπολογιστές του Πανεπιστημίου. Για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που θέλουν να έχουν πρόσβαση από χώρους εκτός Πανεπιστημιούπολης δίνεται η δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω VPN (http://noc.duth.gr/services/vpn/)

Για την αναζήτηση των βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας υπάρχει ο κατάλογος βιβλίων (αλφαβητικός σύμφωνα με τα ονόματα των συγγραφέων).

Επίσης, είναι διαθέσιμοι επιμέρους κατάλογοι για τις εξής κατηγορίες:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΕΣ)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΞΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει 263 τίτλους ελληνόγλωσσων και 122 ξενόγλωσσων περιοδικών.

Ακόμη, μπορεί κανείς να βρει σε έντυπη μορφή μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, που έχουν εκπονηθεί στο Τ.Ε.Φ., αλλά και σε άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα (βλ.  ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ).

Υπάρχουν, τέλος, πολλά ανάτυπα, η επεξεργασία και ταξινόμηση των οποίων έχει γίνει σε συνεργασία με το εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία (βλ ελληνόγλωσσα ανάτυπα και  ξενόγλωσσα ανάτυπα).

Σε συνεργασία με το ίδιο εργαστήριο αποδελτιώθηκαν συλλογικοί τόμοι νεοελληνικής φιλολογίας. Οι τίτλοι των άρθρων αυτών των τόμων περιέχονται στον σχετικό κατάλογο (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ).

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης αποδελτιώθηκαν, επίσης, συλλογικοί τόμοι κλασσικής φιλολογίας και γλωσσολογίας (βλ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ).

Στους συνημμένους καταλόγους είναι δυνατή η αναζήτηση με τη χρήση των πλήκτρων  Ctrl+F

Στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Φ. στεγάζονται τρεις κλειστές συλλογές, που προέρχονται από δωρεές των Καθηγητών Παναγιώτη Μουλλά (βλ. κατάλογος ΔΩΡΕΑ Π. ΜΟΥΛΛΑ) και Νικόλαου Λιβαδάρα, καθώς και του Εφόρου Αρχαιοτήτων Γεωργίου Δοντά,  οι οποίες φιλοξενούνται σε τρεις ξεχωριστές αίθουσες και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με συνοδεία αρμόδιου υπαλλήλου.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για διδάσκοντες, φοιτητές και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Υπάρχει χώρος αναγνωστηρίου 50 θέσεων και 12 Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο για την ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη για φοιτητές και μέλη Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανονισμό που έχει καταρτιστεί και ισχύει για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. Αρκετά παλιά και σπάνια βιβλία φυλάσσονται σε ειδικές προθήκες και δεν υπόκεινται σε δανεισμό.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Χρήστες

 1. Τα ακόλουθα άτομα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης:
  • Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου (Διδακτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό, Φοιτητές κ.λπ.)
  • Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου.
  • Προσωπικό και Φοιτητές από άλλα Ιδρύματα.
  • Μέλη από οργανισμούς συνεργαζόμενους με το Πανεπιστήμιο.
 2. Άλλα πρόσωπα εκτός των προαναφερθέντων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης, σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, όπως αυτές τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν.
 3. Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης μπορεί να καθορίσει ανά πάσα στιγμή:
  α. τις κατηγορίες των χρηστών, στους οποίους έχει δοθεί δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες, την υποδομή και τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης.
  β. τις υπηρεσίες, την υποδομή και τον εξοπλισμό, τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τις διάφορες κατηγορίες χρηστών.

Δελτίο Ταυτότητας Βιβλιοθήκης

 1. Για τους φοιτητές σαν δελτίο ταυτότητας της Βιβλιοθήκης ισχύει η φοιτητική τους ταυτότητα (πάσο).
 2. Καθένας που παρουσιάζεται στη Βιβλιοθήκη, με το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την υποδομή της θα πρέπει να δείχνει το δελτίο ταυτότητας της Βιβλιοθήκης.
 3. Κάθε τέτοιο άτομο που αρνείται να δείξει το δελτίο ταυτότητας της Βιβλιοθήκης αποβάλλεται από τον χώρο της Βιβλιοθήκης.
 4. Δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης διά αντιπροσώπου.

Συμπεριφορά των χρηστών μέσα στη Βιβλιοθήκη

 1. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή απομάκρυνση βιβλίου ή άλλου αντικειμένου της Βιβλιοθήκης παρά μόνο σύμφωνα με τα άρθρα του Τμήματος αυτού του Κανονισμού.
 2. Επιβάλλεται η τήρηση απολύτου ησυχίας στα αναγνωστήρια και στους χώρους παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
 3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους ανωτέρω χώρους με τσάντες και λοιπά αντικείμενα, τα οποία καθορίζονται λεπτομερώς με ανακοίνωση στην είσοδο της Βιβλιοθήκης.
 4. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο από τη Βιβλιοθήκη.
 5. Κανένας δεν θα πρέπει να φέρει μέσα στη Βιβλιοθήκη φαγητό ή ποτά και αναψυκτικά. Κανείς δεν επιτρέπεται να καπνίζει ή να τρώει μέσα στη Βιβλιοθήκη παρά μόνο στους χώρους που υποδεικνύονται από τον βιβλιοθηκάριο.
 6. Κανείς δεν θα πρέπει ηθελημένα να μετακινήσει, να κακομεταχειριστεί, να καταστρέψει ή να αποπειραθεί να καταστρέψει κάποιο βιβλίο ή κάποιο άλλο αντικείμενο ή οποιοδήποτε έπιπλο της Βιβλιοθήκης. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων, το σκίσιμο σελίδων, το σημάδεμα ή το γράψιμο σε κάποιο βιβλίο της Βιβλιοθήκης ή σε κάποιο άλλο αντικείμενο αποτελεί παραβίαση του κανόνα.
 7. Κανείς δεν θα πρέπει να φέρει μέσα στη Βιβλιοθήκη εύφλεκτο ή καυστικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στα περιεχόμενα στη Βιβλιοθήκη. Αν οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο βρεθεί μέσα στη Βιβλιοθήκη παραβιάζοντας έτσι αυτόν τον κανόνα, μπορεί να κατασχεθεί από τα αρμόδια όργανα της Βιβλιοθήκης.
 8. Κανείς δεν πρέπει να διαγράφει ένα αντικείμενο από ένα αρχείο ή κατάλογο της Βιβλιοθήκης, να το μετακινεί σε άλλο αρχείο ή να το τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο.
 9. Κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εμπιστευτικό υλικό που υπάρχει μέσα στα αρχεία της Βιβλιοθήκης με τροποποιήσεις, με παρεμβάσεις, για συναλλαγές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
 10. Δεν επιτρέπεται η μόνιμη κατάληψη θέσης στο αναγνωστήριο.
 11. Δεν επιτρέπεται η είσοδος του χρήστη στις περιοχές της Βιβλιοθήκης, στις οποίες δεν έχει πρόσβαση το κοινό, εκτός αν συνοδεύεται από κάποιον υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.
 12. Δεν επιτρέπεται η διανομή ή η ανάρτηση αφισών, διαφημιστικών εντύπων, εφημερίδων ή άλλου υλικού, ανεπισήμων εγγράφων της Βιβλιοθήκης ή του Πανεπιστημίου, εκτός αν υπάρχει έγκριση της Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
 13. Κανείς δεν μπορεί να κρατήσει ένα βιβλίο ή κάποιο άλλο αντικείμενο της Βιβλιοθήκης, με οποιοδήποτε πρόσχημα, για χρήση ή απόπειρα χρήσης μέσα ή έξω από τη Βιβλιοθήκη.
 14. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των χρηστών μέσα στον χώρο της Βιβλιοθήκης.

Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων (copyright act 1968)

Κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το φωτοτυπικό μηχάνημα, το computer software ή άλλον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης κατά τρόπο που να παραβαίνει τον νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (και όπως αυτός τροποποιείται).

Δανεισμός Ειδών της Βιβλιοθήκης. Καταγραφή των δανείων

 1. Ο δανεισμός κάθε αντικειμένου θα πρέπει να καταγράφεται από τον βιβλιοθηκάριο.
 2. Κανένα αντικείμενο δεν πρέπει να μετακινείται από τη Βιβλιοθήκη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, μέχρι να καταγραφεί.
 3. Δεν δανείζονται τα αντικείμενα που είναι εμφανώς χαρακτηρισμένα ως μη δανειζόμενα. Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν τα περιοδικά, υλικό αναφοράς (όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κατάλογοι κ.ά.), εφημερίδες, κυβερνητικά κείμενα, βιβλία από διάφορες ειδικές συλλογές, ο άδετος τύπος, οπτικοακουστικό υλικό κ.ά. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν μέσα στον χώρο της Βιβλιοθήκης και ορισμένα από αυτά να φωτοτυπηθούν.
 4. Έντυπο υλικό, το οποίο δεν είναι σε επιτρεπτή κατάσταση διατήρησης, δεν δανείζεται εκτός της Βιβλιοθήκης.
 5. Έντυπο ή άλλο υλικό, το οποίο προέρχεται από δωρεές και στο οποίο η ελεύθερη πρόσβαση έχει περιορισθεί από τους δωρητές, δεν δανείζεται. Επιτρέπεται η πρόσβασή του μόνο σε ειδικό χώρο της Βιβλιοθήκης, εφ’ όσον δεν αντίκειται στους περιορισμούς του δωρητή και μόνο με την άδεια της Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
 6. Είναι δυνατή η παραχώρηση-διαρκής δανεισμός εξειδικευμένων συλλογών εντύπου ή μη υλικού σε Εργαστήρια, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εφ’ όσον κριθεί αναγκαία για τη λειτουργικότερη εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Το Εργαστήριο αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή τις ευθύνες της Βιβλιοθήκης για το υλικό αυτό.

Διάρκεια δανεισμού

 1. Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης μπορεί από καιρού εις καιρόν να αναθεωρεί τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού για την κάθε κατηγορία αντικειμένων και χρηστών.
 2. Είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ανακληθεί ο δανεισμός αντικειμένου πριν τη λήξη της προθεσμίας δανεισμού.
 3. Αντικείμενα μεγάλης ζήτησης έχουν περιορισμένο χρόνο δανεισμού από 2-24 ώρες.
 4. Αν πρόκειται κάποιος να λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε επιβάλλεται να επιστρέψει ό,τι δανείστηκε.
 5. Ο βιβλιοθηκάριος μπορεί να τροποποιήσει τη διάρκεια δανεισμού, μετά από αίτηση του δανειζομένου και εφ’ όσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.
 6. Κάποιο αντικείμενο δεν θεωρείται ότι έχει επιστραφεί στη Βιβλιοθήκη, αν δεν παραδοθεί σ’ ένα από τα αρμόδια σημεία επιστροφής. Είναι υποχρέωση του δανειζομένου να σιγουρευτεί ότι το αντικείμενο που δανείστηκε από τη Βιβλιοθήκη παραδόθηκε στο αρμόδιο σημείο επιστροφής.
 7. H επιστροφή μπορεί να γίνει και με ταχυδρομική απόδειξη παραλαβής.
 8. Επιτρέπονται μέχρι και 5 ανανεώσεις εντός ενός ακαδημαϊκού έτους.
 9. Κάθε ανανέωση ισχύει για τόσες μέρες όσες είναι και το αρχικό περιθώριο δανεισμού.
 10. Η ανανέωση μπορεί να γίνει μόνο αν το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν έχει ζητηθεί εν τω μεταξύ από κάποιον άλλο.
 11. Αίτηση ανανέωσης μπορεί να γίνει προσωπικά στον αρμόδιο υπάλληλο της Βιβλιοθήκης ή να σταλεί ταχυδρομικά ή με fax ή με e-mail.

Αριθμός ειδών που μπορούν να δανειστούν

 1. Όλοι οι χρήστες της Βιβλιοθήκης μπορούν να δανειστούν έως τρία (3) βιβλία.
 2. O βιβλιοθηκάριος μπορεί να επιτρέψει σε εξαιρετικές περιπτώσεις τον δανεισμό περισσοτέρων αντικειμένων, εφ’ όσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης.

Παραβίαση αυτών των κανόνων

 1. Αν κάποιος παραβεί τα άρθρα αυτού του κανονισμού είναι δυνατόν να αποκλειστεί από τη Βιβλιοθήκη για περίοδο 24 ωρών, μετά από απόφαση του προσωπικού της Βιβλιοθήκης.
 2. Κάθε τέτοιος αποκλεισμός θα έχει επιπρόσθετη ποινή, η οποία μπορεί να επιβληθεί, κατά περίπτωση, από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
 3. Η τήρηση των κανόνων της Βιβλιοθήκης ελέγχεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, η οποία συνεδριάζει ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις. Η ακροαματική διαδικασία είναι ανοιχτή για παρατηρητές.

Δικαιοδοσίες της Επιτροπής Βιβλιοθήκης:

 1. Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης υποχρεούται να συζητάει ενστάσεις από δανειζόμενους εναντίον της αφαιρέσεως των δικαιωμάτων δανεισμού.
 2. Έχει το δικαίωμα να επικυρώσει, να μειώσει, ή να ακυρώσει την αφαίρεση των δικαιωμάτων δανεισμού.
 3. Η απόφαση της Επιτροπής είναι οριστική και δεν θα υπάρχει κανένα άλλο δικαίωμα ενστάσεως.
 4. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης μπορεί να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές, οι οποίες μπορούν να επιβληθούν και αθροιστικά:
 • Μια προειδοποίηση.
 • Μια έγγραφη επίπληξη, η οποία περιλαμβάνεται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.
 • Στέρηση για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη από 60 ημέρες από τα δικαιώματα δανεισμού της Βιβλιοθήκης.
 • Στέρηση από κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχει η Βιβλιοθήκη.
 • Απαίτηση από το άτομο να επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει αντικείμενο κατεστραμμένο μερικώς ή ολικώς.
Προβολές τρέχουσας σελίδας:920