Ερευνητικά Προγράμματα


1. Έργο Θαλής (MIS 379335 ) Προσαρμογή της Κλίμακας Strategy Inventory For Language Learning (S.I.L.L) και Προσδιορισμός του Προφίλ Στρατηγικών Γλωσσικής Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μουσουλμάνων Μαθητών που Μαθαίνουν την Ελληνική ως Δεύτερη και Διερεύνηση των Στρατηγικών που Χρησιμοποιούν Εκπαιδευτικοί στην Τάξη.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ζ. Γαβριηλίδου.

Προϋπολογισμός: 520.000 Ευρώ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

2. Ερευνητικό πρόγραμμα Project DIAL-G:

http://dialg.helit.duth.gr/Οδηγίες χρήσηςΣυνοπτική Παρουσίασηhttps://www.facebook.com/dialgreek

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Παπαγιάννης Γρηγόριος – Σικλαφίδης Νικόλαος

 

3. Πρόγραμμα Ηράκλειτος -Ποιητική και πολιτική της γεωγραφίας: χαρτογραφώντας ελληνιστικούς ποιητές.

Υποψήφια Διδάκτορας: Ανθή Βουγιουκλή

Διάρκεια: 1/9/2010-31/10/2014

Προϋπολογισμός: 45.000  Ευρώ.

Σύντομη περιγραφή: Η διδακτορική έρευνα έχει τίτλο: «Ποιητική και πολιτική της γεωγραφίας: χαρτογραφώντας ελληνιστικούς ποιητές». Αντικείμενό της αποτελεί αρχικά η αναζήτηση και συλλογή γεωγραφικών αναφορών στο έργο τόσο των τριών μεγάλων ποιητών (Καλλιμάχου, Θεοκρίτου, Απολλωνίου Ροδίου) της ελληνιστικής περιόδου όσο και των ησσόνων ποιητών της, με έμφαση σε αυτές που αφορούν ειδικά στην περιοχή της Θράκης και της Μακεδονίας. Στη συνέχεια, με δεδομένο ότι η ελληνιστική ποιητική παραγωγή χαρακτηρίζεται από μια γεωγραφική πανσπερμία, θα επιχειρηθεί η αποκωδικοποίηση των πολλαπλών λειτουργιών, ποιητικών, πολιτικών, πολιτισμικών, των γεωγραφικών όρων. Βασικό θέμα που θα τεθεί προς διερεύνηση είναι το κατά πόσον αλληλένδετες θεσμικές πρακτικές, όπως η ποίηση, η εξουσία και η πατρωνία, εμπλέκονταν στην κατασκευή της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων των ελληνιστικών βασιλείων. Το φυσικό αντικείμενο θα προσεγγιστεί διεπιστημονικά, καθώς για την υλοποίησή του θα συνδυαστούν γνώσεις και μεθοδολογίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η κλασική φιλολογία, οι πολιτισμικές σπουδές και η θεωρία λογοτεχνίας.

 

4. Ποικιλίες της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς: δημιουργία σώματος κειμένων και συγκριτική μελέτη (MIS 5006199)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

Προϋπολογισμός: 72100 ευρώ

Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της ελληνικής που ομιλείται ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς σε τρεις ελληνικές κοινότητες απομακρυσμένες μεταξύ τους: την ελληνική κοινότητα του Σικάγο (Η.Π.Α,), της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) και της Μόσχας (Ρωσία), προκειμένου να συλλεχθούν για πρώτη φορά δεδομένα από τις συγκεκριμένες κοινότητες, τα οποία θα συνεισφέρουν στη θεωρητική συζήτηση περί γλωσσών πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και θα αξιοποιηθούν περαιτέρω, σε πρακτικό επίπεδο, για τη συγγραφή στο μέλλον κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και αποτελεσματικών μεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η γνώση και χρήση της ελληνικής –που σταδιακά υποχωρεί υπό το βάρος της χρήσης των γλωσσών της πλειονότητας.

5. Ζητήματα οικοκριτικής στη Λατινική Γραμματεία: Φύση και Άνθρωπος στη σκέψη, γλώσσα και λογοτεχνία της Αυγούστειας περιόδου

Φορείς: Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ομάδα ΤΕΦ:

Υπότροφη Ερευνήτρια: Αρτεμισία Αρχοντογεώργη

Αναπληρωτής Ακαδημαϊκός Σύμβουλος: Χαρίλαος Μιχαλόπουλος

Προϋπολογισμός: 50.000 ευρώ

 Διάρκεια: 18/05/2020-17/08/2021

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ): Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση σε νέους ερευνητές – Κύκλος Β΄)

Σύντομη περιγραφή: Η προτεινόμενη ερευνητική πρόταση στόχο έχει να διερευνήσει συστηματικά την παρουσία της φύσης και τη θέση του ανθρώπου μέσα σε αυτή, όπως αποτυπώνονται σε ποιητικά κείμενα της Αυγούστειας περιόδου, όπου το φυσικό τοπίο, η ύπαιθρος, η σχέση ανθρώπου και φύσης επέχουν κεντρική θέση. Η εστίαση στην Αυγούστεια εποχή δικαιολογείται στη βάση της έντονης, και συχνά βίαιης, μεταβολής του φυσικού τοπίου, η οποία παρατηρείται τα χρόνια αυτά στο πλαίσιο του συγκροτημένου σχεδιασμού του Αυγούστου για την ανοικοδόμηση της Ρώμης και της ιταλικής χερσονήσου μετά τους εμφυλίους πολέμους. Η μελέτη έργων αυτής της περιόδου υπό το πρίσμα και με τις μεθόδους της οικοκριτικής θεωρίας φιλοδοξεί να συνδέσει τα κλασικά κείμενα με ένα φλέγον πρόβλημα του σύγχρονου κόσμου, όπως είναι η οικολογική κρίση, και να επαναπροσδιορίσει τη στάση του ανθρώπου απέναντι στη φύση, τοποθετώντας εκ νέου στο κέντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος τη λατινική γραμματεία.

 

6. Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (Mythological Routes in Eastern Macedonia and Thrace) (MIS 5047101)

Φορείς: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και «Αθηνά» – Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τ.Ε.Φ.: Ιωάννης Ντεληγιάννης
Μέλη της Ομάδας Έργου Τ.Ε.Φ.: Άννα Μαστρογιάννη, Χαρίλαος Μιχαλόπουλος

Προϋπολογισμός: 1.500.000 ευρώ

Διάρκεια: 30 μήνες

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Σύντομη περιγραφή: Η Πράξη οργανώνεται γύρω από δύο κύριους πυλώνες: α) τον θεωρητικό, ο οποίος περιλαμβάνει την ενδελεχή εξέταση, τη συστηματική καταγραφή, την επιστημονική τεκμηρίωση και τον κατάλληλο σχολιασμό των μύθων που αναφέρονται σε περιοχές της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως προκύπτουν μέσα από κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής λογοτεχνίας, και β) τον πρακτικό, ο οποίος περιλαμβάνει τη δημιουργία ιστότοπου προβολής του υλικού καθώς και την ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένης εφαρμογής με βάσεις δεδομένων, θεματικά ευρετήρια, διαδραστικούς χάρτες κ.ά. Η πρόσβαση στο σύνολο του παραπάνω περιεχομένου θα είναι ελεύθερη και δωρεάν, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης μέσω φωνητικής επαύξησης του περιεχομένου. Συμπλήρωμα αυτού του διαδικτυακού τόπου αποτελεί ειδικά σχεδιασμένη εφαρμογή με σχετικές δραστηριότητες, σχέδια μαθημάτων και ασκήσεις για τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.