Ερευνητικά Προγράμματα


1. Έργο Θαλής (MIS 379335 ) Προσαρμογή της Κλίμακας Strategy Inventory For Language Learning (S.I.L.L) και Προσδιορισμός του Προφίλ Στρατηγικών Γλωσσικής Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μουσουλμάνων Μαθητών που Μαθαίνουν την Ελληνική ως Δεύτερη και Διερεύνηση των Στρατηγικών που Χρησιμοποιούν Εκπαιδευτικοί στην Τάξη.

Επιστημονική Υπεύθυνη: Ζ. Γαβριηλίδου.

Προϋπολογισμός: 520.000 Ευρώ.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

 

2. Ερευνητικό πρόγραμμα Project DIAL-G:

http://dialg.helit.duth.gr/Οδηγίες χρήσηςΣυνοπτική Παρουσίασηhttps://www.facebook.com/dialgreek

Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Παπαγιάννης Γρηγόριος – Σικλαφίδης Νικόλαος

 

3. Πρόγραμμα Ηράκλειτος -Ποιητική και πολιτική της γεωγραφίας: χαρτογραφώντας ελληνιστικούς ποιητές.

Υποψήφια Διδάκτορας: Ανθή Βουγιουκλή

Διάρκεια: 1/9/2010-31/10/2014

Προϋπολογισμός: 45.000  Ευρώ.

Σύντομη περιγραφή: Η διδακτορική έρευνα έχει τίτλο: «Ποιητική και πολιτική της γεωγραφίας: χαρτογραφώντας ελληνιστικούς ποιητές». Αντικείμενό της αποτελεί αρχικά η αναζήτηση και συλλογή γεωγραφικών αναφορών στο έργο τόσο των τριών μεγάλων ποιητών (Καλλιμάχου, Θεοκρίτου, Απολλωνίου Ροδίου) της ελληνιστικής περιόδου όσο και των ησσόνων ποιητών της, με έμφαση σε αυτές που αφορούν ειδικά στην περιοχή της Θράκης και της Μακεδονίας. Στη συνέχεια, με δεδομένο ότι η ελληνιστική ποιητική παραγωγή χαρακτηρίζεται από μια γεωγραφική πανσπερμία, θα επιχειρηθεί η αποκωδικοποίηση των πολλαπλών λειτουργιών, ποιητικών, πολιτικών, πολιτισμικών, των γεωγραφικών όρων. Βασικό θέμα που θα τεθεί προς διερεύνηση είναι το κατά πόσον αλληλένδετες θεσμικές πρακτικές, όπως η ποίηση, η εξουσία και η πατρωνία, εμπλέκονταν στην κατασκευή της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων των ελληνιστικών βασιλείων. Το φυσικό αντικείμενο θα προσεγγιστεί διεπιστημονικά, καθώς για την υλοποίησή του θα συνδυαστούν γνώσεις και μεθοδολογίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η κλασική φιλολογία, οι πολιτισμικές σπουδές και η θεωρία λογοτεχνίας.

 

4. Ποικιλίες της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς: δημιουργία σώματος κειμένων και συγκριτική μελέτη (MIS 5006199)

Επιστημονική Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

Προϋπολογισμός: 72100 ευρώ

Χρηματοδότηση: Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της ελληνικής που ομιλείται ως γλώσσα πολιτισμικής κληρονομιάς σε τρεις ελληνικές κοινότητες απομακρυσμένες μεταξύ τους: την ελληνική κοινότητα του Σικάγο (Η.Π.Α,), της Αγίας Πετρούπολης (Ρωσία) και της Μόσχας (Ρωσία), προκειμένου να συλλεχθούν για πρώτη φορά δεδομένα από τις συγκεκριμένες κοινότητες, τα οποία θα συνεισφέρουν στη θεωρητική συζήτηση περί γλωσσών πολιτισμικής κληρονομιάς, αλλά και θα αξιοποιηθούν περαιτέρω, σε πρακτικό επίπεδο, για τη συγγραφή στο μέλλον κατάλληλων αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και αποτελεσματικών μεθόδων για τη διδασκαλία της ελληνικής ως γλώσσας πολιτισμικής κληρονομιάς, ώστε να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η γνώση και χρήση της ελληνικής –που σταδιακά υποχωρεί υπό το βάρος της χρήσης των γλωσσών της πλειονότητας.