Όνομα/Name: Φλιάτουρας Ασημάκης / Fliatouras Asimakis
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Assistant Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39940
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio