Όνομα/Name: Μιχαλόπουλος Χαρίλαος / Michalopoulos Charilaos
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Associate Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ / DEPARTMENT OF GREEK PHILOLOGY
Ειδικότητα/Specialties: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ / LATIN PHILOLOGY
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39952

Βιογραφικό/Faculty Bio

RESEARCH INTERESTS: Augustan poetry (mainly Ovid) - Roman love elegy - Gender Studies and Classics - Roman epigram (mainly Martial, Corpus Priapeorum) - Modern Greek reception of Latin literature (19th-20th centuries).