Όνομα/Name: Μανακίδου Π. Φλώρα / Manakidou P. Flora
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39953
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Degree of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki; MA in Classics Aristotle University of Thessaloniki; PhD University of Cologne, Germany. ––Academic curriculum CV: 1) Lecturer of Classics 1993-1999 University of Cyprus, Dept. of Greek Studies 2) Assistant Prof. of Greek 1999-2002 Democritus University of Thrace, Department of Greek, 3) Associate Prof. of Greek 2007-2013 Democritus University of Thrace, Department of Greek.4) Professor of Greek 2013-. 4) 2009- teaching member of Hellenic Open University (Greek Civilization) 5) Visiting professor in Postgraduates studies, Dept. of Philology, University of Peloponnesse. Other academic activities: –External Research Associate Waterloo Institute for Hellenistic Studies, Ontario; Member of the Classical Association, United Kingdom; 2012- Fellow King's College London. Scholarships 1982-1986: Scholarship of the Greek State;1985: D.A.A.D. 1989-1992: Scholarship of the Greek State for PhD. Books: 1. Beschreibung von Kunstwerken in der hellenistischen Dichtung. Ein Beitrag zur hellenistischen Poetik, Beiträge zur Altertumskunde, 36, εκδ. B.G. TEUBNER, Στουτγάρδη 1993, σσ. 298. 2. ΣTPATHΓIKEΣ THΣ OΔYΣΣEIAΣ. Συμβολή στο ομηρικό ζήτημα, εκδ. University Studio Press, Thessaloniki 2002, σσ. 390. 3. Kαλλίμαχος Εις Λουτρά της Παλλάδος. Εισαγωγή-κείμενο-σχόλια, εκδ. Δαίδαλος-Ι.Zαχαρόπουλος, Athens 2013 4. (with Ε. Μανακίδου) Ἐν οἴκῳ καὶ ἐν δήμῳ, Όψεις του ιδιωτικού και δημόσιου βίου μέσα από γραμματειακές και εικονογραφικές μαρτυρίες στην αρχαϊκή και κλασική εποχή, Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, 2015, www.kalllipos.gr 5. revised edition of ΣTPATHΓIKEΣ THΣ OΔYΣΣEIAΣ. Συμβολή στο ομηρικό ζήτημα, εκδ. University Studio Press, Thessaloniki 2018, σσ. 390. Collective volumes:1. Μουσάων αρχώμεθα. Ο Ησίοδος και η αρχαϊκή επική ποίηση (επ. Ν. Μπεζαντάκου & Χρ. Τσάγγαλη), Athens 2006; 2. Αλεξανδρινή Μούσα. Συνέχεια και νεωτερισμός στην ελληνιστική ποίηση (with Κ. Σπανουδάκης), Athens 2008; Aρχαίοι ελληνικοί Ύμνοι (with Μ. Νούσια-Fantuzzi), Athens 2018. Chief research interests • Hellenistic Poetry (Callimachus, Theocritus, Apollonius Rhodius). • Reception studies. • Identities, Women in Ancient World. • Attic Drama. • Public and private life. • Religion and its relationship to literature.