Όνομα/Name: Δόση Ιφιγένεια / Dosi Ifigeneia
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας / Department of Greek Philology
Ειδικότητα/Specialties: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία: Δίγλωσση Ανάπτυξη
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39937

Βιογραφικό/Faculty Bio