Όνομα/Name: Κορρέ Ειρήνη / Korre Eirini
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Associate Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Παιδαγωγική, Διδασκαλία, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39926
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

• Teaching of Greek language. • Differentiated instruction.