Όνομα/Name: Ντεληγιάννης Ιωάννης / Deligiannis Ioannis
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας/Department of Greek Philology
Ειδικότητα/Specialties: Λατινική Φιλολογία/Latin Literature
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39956

Βιογραφικό/Faculty Bio

RESEARCH AREAS: • Cicero: Political, rhetorical and philosophical works. • Seneca the Younger: Philosophical works. • History and reception of classical Greek and Latin texts in the Middle Ages and the Renaissance: Latin translations and scholia/commentaries. • Latin Palaeography, Codicology and Textual Criticism.