Όνομα/Name: Δανόπουλος Κωνσταντίνος/ Danopoulos Konstantinos
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Assistant Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Nεοελληνική Φιλολογία
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39947. Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 10:30-12:00
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio