Όνομα/Name: Μητσιάκη Μαρία / Mitsiaki Maria
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Ειδικότητα/Specialties: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39937

Βιογραφικό/Faculty Bio