Όνομα/Name: Τζιάτζη - Παπαγιάννη Μαρία / Tziatzi - Papagianni Maria
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Βυζαντινή Φιλολογία
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39923
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

• Byzantine scholarly poetry of the Middle and Late Byzantine Period and Byzantine alphabetic poems of the 14th century. • Byzantine Hymnography, with emphasis on the textual criticism and a new edition of Romanos Melodos’ Hymns. • Byzantine Rhetoric and Byzantine Epistolography, mainly from the 10th century. • Byzantine Historiography. • Gnomological texts (Byzantine Collections of Maxims of the Seven Wise Men, the so-called Delphic Maxims etc.).