Όνομα/Name: Αποστολή Περσία/ Apostoli Persia
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / ASSISTANT PROFESSOR
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Nεοελληνική Φιλολογία
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39927. Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 9:30-11:30

Βιογραφικό/Faculty Bio