Έρευνα

1. Έργο Θαλής (MIS 379335 ) Προσαρμογή της Κλίμακας Strategy Inventory For Language Learning (S.I.L.L) και Προσδιορισμός του Προφίλ Στρατηγικών Γλωσσικής Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μουσουλμάνων Μαθητών που Μαθαίνουν την Ελληνική ως Δεύτερη και Διερεύνηση των Στρατηγικών που Χρησιμοποιούν Εκπαιδευτικοί στην Τάξη.
Επιστημονική Υπεύθυνος: Ζ. Γαβριηλίδου. Προϋπολογισμός 520.000 Ευρώ. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

2. Ερευνητικό πρόγραμμα Project DIAL-G:
Η εφαρμογή Dial-G: http://dialg.helit.duth.gr/
Οδηγίες χρήσης: Οδηγίες χρήσης
Συνοπτική παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος:Συνοπτική Παρουσίαση
Σύνδεσμος: https://www.facebook.com/dialgreek
Επιστημονικοί υπεύθυνοι: Παπαγιάννης Γρηγόριος – Σικλαφίδης Νικόλαος

3. Πρόγραμμα Ηράκλειτος
Υποψήφια Διδάκτορας: Ανθή Βουγιουκλή
ΤΙΤΛΟΣ: Ποιητική και πολιτική της γεωγραφίας: χαρτογραφώντας ελληνιστικούς ποιητές.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 1/9/2010-31/10/2014 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 45.000
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: Η διδακτορική έρευνα έχει τίτλο: «Ποιητική και πολιτική της γεωγραφίας: χαρτογραφώντας ελληνιστικούς ποιητές». Αντικείμενό της αποτελεί αρχικά η αναζήτηση και συλλογή γεωγραφικών αναφορών στο έργο τόσο των τριών μεγάλων ποιητών (Καλλιμάχου, Θεοκρίτου, Απολλωνίου Ροδίου) της ελληνιστικής περιόδου όσο και των ησσόνων ποιητών της, με έμφαση σε αυτές που αφορούν ειδικά στην περιοχή της Θράκης και της Μακεδονίας. Στη συνέχεια, με δεδομένο ότι η ελληνιστική ποιητική παραγωγή χαρακτηρίζεται από μια γεωγραφική πανσπερμία, θα επιχειρηθεί η αποκωδικοποίηση των πολλαπλών λειτουργιών, ποιητικών, πολιτικών, πολιτισμικών, των γεωγραφικών όρων. Βασικό θέμα που θα τεθεί προς διερεύνηση είναι το κατά πόσον αλληλένδετες θεσμικές πρακτικές, όπως η ποίηση, η εξουσία και η πατρωνία, εμπλέκονταν στην κατασκευή της πολιτισμικής και εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων των ελληνιστικών βασιλείων. Το φυσικό αντικείμενο θα προσεγγιστεί διεπιστημονικά, καθώς για την υλοποίησή του θα συνδυαστούν γνώσεις και μεθοδολογίες από διαφορετικά επιστημονικά πεδία, όπως η κλασική φιλολογία, οι πολιτισμικές σπουδές και η θεωρία λογοτεχνίας.