Γραμματεία


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΑΡΧΙΚΗ του κεντρικού μενού.


Η Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των φοιτητών. Η Γραμματεία χορηγεί πιστοποιητικά (φοιτητικής ιδιότητας, αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογικής χρήσης κ.λπ.) στους φοιτητές μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής τους αίτησης μέσω unistudent. Οι φοιτητές, αφού κάνουν την αίτησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία, μετά από μία εργάσιμη ημέρα, για να παραλάβουν το πιστοποιητικό.

Για τις αναρτημένες πράξεις στην ΔΙ@ΥΓΕΙΑ πατήστε ΕΔΩ.


Η Γραμματεία εξυπηρετεί τους φοιτητές και το κοινό, τηλεφωνικά και διά ζώσης, 9:00 – 11:00 π.μ.


Διοικητικό Προσωπικό

Θεόδωρος Πασχαλίδης (Αναπληρωτής Γραμματέας)

Tηλ.: 25310-39900

e-mail: tpasxal@admin.duth.gr


Επικοινωνία

Τηλ.: 25310-39903, 25310-39902

Fax:  2531039901

e-mail: secr@helit.duth.gr


Διεύθυνση

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή