Γραμματεία


Η Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των φοιτητών.

Δέχεται τους φοιτητές κάθε εργάσιμη μέρα 11.00-13.00. 

Πληροφορίες

  1. Τηλ.: 25310-39903
  2. Fax:  25310-39901
  3. Email: secr@helit.duth.gr

Διεύθυνση

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή