Γραμματεία


Η Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής εξυπηρέτησης των φοιτητών. Η Γραμματεία χορηγεί πιστοποιητικά (φοιτητικής ιδιότητας, αναλυτικής βαθμολογίας, στρατολογικής χρήσης κ.λπ.) στους φοιτητές μόνο κατόπιν ηλεκτρονικής τους αίτησης μέσω unistudent. Οι φοιτητές, αφού κάνουν την αίτησή τους, θα πρέπει να προσέρχονται στη Γραμματεία, μετά από μία εργάσιμη ημέρα, για να παραλάβουν το πιστοποιητικό.

Δέχεται τους φοιτητές κάθε εργάσιμη μέρα 11.00-13.00. 

Αναπληρωτής Γραμματέας

Πασχαλίδης Θεόδωρος

Τηλ.: 2531039903

Fax:  2531039901

e-mail: secr@helit.duth.gr

Διεύθυνση

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Πανεπιστημιούπολη, 691 00 Κομοτηνή