Σύμβουλοι Πρωτοετών Φοιτητών


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ του κεντρικού μενού.


Κανονισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου Σπουδών.pdf

 

Ορισμός Συμβούλων Καθηγητών για τους Πρωτοετείς φοιτητές ακ. έτους 2023-2024

Ορισμός Συμβούλων Καθηγητών για τους Πρωτοετείς φοιτητές ακ. έτους 2022-2023

Ορισμός Συμβούλων Καθηγητών για τους Πρωτοετείς φοιτητές ακ. έτους 2021-2022

Ορισμός Συμβούλων Καθηγητών για τους Πρωτοετείς φοιτητές ακ. έτους 2020-2021

Ορισμός Συμβούλων Καθηγητών για τους Πρωτοετείς φοιτητές ακ. έτους 20219-2020

 

Σε περίπτωση απουσίας ενός απο τους παραπάνω Συμβούλους για μεγάλο χρονικό διάστημα (λ.χ. λόγω εκπαιδευτικής άδειας ή προβλήματος υγείας), παρακαλούνται οι φοιτητές να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος.