Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ του κεντρικού μενού.


Τηλ: 2531039902
Γραμματεία – email επικοινωνίας: texts-culture@helit.duth.gr

Η Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών μεταφέρθηκε από το Προκάτ Α στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής. Η επικοινωνία με τη Γραμματεία θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του email texts-culture@helit.duth.gr και στο τηλέφωνο 2531039902.

 

Πατήστε ΕΔΩ για όλες τις ανακοινώσεις Π.Μ.Σ. “Διδακτορικού Διπλώματος”

 

Έντυπα για τη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ_ΤΡΙΜΕΛΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ_ΥΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛ. ΥΠΟΨ. ΔΙΔΑΚΤ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ & 3ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΔ.ΔΙΑΤΡ

ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ 7ΜΕΛΟΥΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

 

Ενημερωτικά αρχεία

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής και το σχετικό Φ.Ε.Κ.

Πατήστε ΕΔΩ για να κατεβάσετε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.