12/6/2024 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 2024-2025


Πρόγραμμα Γ’ Κύκλου Σπουδών (Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (προθεσμία έως 20/9/2024)   Δ.Π.Μ.Σ. “Αρχαία Ελληνική Γραφή” (https://scripts.helit.duth.gr/) Πρόσκληση εκδήλωσης […]