ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ


Η διδασκαλία των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Κείμενα και Πολιτισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου σπουδών του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.