Πρακτική Άσκηση-Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ του κεντρικού μενού.


Οδηγός Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του ΔΠΘ

Διάγραμμα Ροής της Πρακτικής Άσκησης

Κριτήρια Εισαγωγής στην Πρακτική Άσκηση

Η «Πρακτική Άσκηση» στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Επιστημονικά Υπεύθυνη Ειρήνη Κορρέ, Επίκουρη Καθηγήτρια

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. ενέταξε την «Πρακτική Άσκηση» στο Πρόγραμμα Σπουδών του ως επιλεγόμενο μάθημα με κωδικό ΕΕΠΑ551 και πέντε (5) μονάδες ECTS για τους φοιτητές εγγραφής 2013-2014 και ως υποχρεωτικό μάθημα με κωδικό ΠΑ551 και έξι (6) μονάδες ECTS για τους φοιτητές εγγραφής 2014-2015 και εξής. Το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» πραγματοποιείται στο 4ο έτος σπουδών σε δυο εξάμηνα το Ζ’ και το Η’. Οι φοιτητές του 4ου έτους το παρακολουθούν χωρισμένοι σε δυο τμήματα. Το μάθημα προσφέρεται στο 1ο τμήμα κατά το χειμερινό εξάμηνο (Ζ’) και στο 2ο τμήμα το εαρινό εξάμηνο (Η’).

 Με το μάθημα ΠΑ551 Πρακτική Άσκηση δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές:

 1. να εφαρμόσουν και να αξιοποιήσουν τις αποκτηθείσες θεωρητικές τους γνώσεις.
 2. να εφοδιαστούν με καινοτόμες εφαρμοσμένες γνώσεις.
 3. να καλλιεργήσουν δεξιότητες που θα τους δώσουν τα απαραίτητα εφόδια και ερείσματα ώστε αποφοιτώντας να στελεχώσουν όχι μόνο παραδοσιακά πλαίσια απασχόλησης (π.χ. δευτεροβάθμια δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση) αλλά να έχουν και εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης.

Η Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας   περιλαμβάνει:

 1. Υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίων

Τα σεμινάρια υπάρχουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης  eClass στο αντίστοιχο μάθημα.

Το συνολικό Πρόγραμμα, το οποίο αναπτύσσεται σε ένα εξάμηνο, περιλαμβάνει σεμινάρια στις παρακάτω θεματικές:

 • Τα Προγράμματα Σπουδών για τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Tο Πρόγραμμα Σπουδών της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
 • Βασικές δεξιότητες προσέγγισης των βυζαντινών κειμένων.
 • Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας (εφαρμογές της μεθόδου project και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας).
 • Φιλαναγνωσία. Επιλογή κειμένων, στρατηγικές προσέγγισης και σύνδεση της λογοτεχνίας με άλλες τέχνες.
 • Δημιουργική γραφή-Αναγνωστικές εμψυχώσεις.
 • Ο φιλόλογος στη Βιβλιοθήκη και στο Αρχείο
 • Φιλολογική επιμέλεια κειμένων.
 • Ο φιλόλογος στο Μουσείο: Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Τεχνικές Δραματοποίησης.
 • Δραματική Ποίηση και Δραματοποίηση: Δεξιότητες προσέγγισης του αρχαίου θεάτρου.
 • Η αξιοποίηση του Κινηματογράφου στην εκπαίδευση.
 • «Επιχειρεῖν»: Σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου (Business Plan) λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους εσωτερικού περιβάλλοντος.

 

 1. Πρακτική άσκηση σε φορέα

Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να ασχοληθούν με ένα από τα παρακάτω αντικείμενα απασχόλησης:

 • την ανάπτυξη και καλλιέργεια παιδαγωγικών και διδακτικών μεθόδων σε τυπικά και μη τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
 • τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ως μητρικής, ως δεύτερης ή/και ως ξένης)
 • τη διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς
 • την εξειδικευμένη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας
 • τη δημιουργία λεξικών
 • την επιμέλεια κειμένων
 • την ψηφιοποίηση φιλολογικού υλικού για έρευνα

Η Πρακτική Άσκηση σε φορέα είναι χρηματοδοτούμενη. Από την έναρξη του Προγράμματος το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για όλους τους φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ5033025  το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Η  Πρακτική Άσκηση σε φορέα  για κάθε φοιτητή διαρκεί ένα μήνα. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα  να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους σε φορέα τον Ιούλη σε περίπτωση συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus, ή αν επιλέξουν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους στον τόπο καταγωγής τους.

Από την έναρξη του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης έως και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 στο πρόγραμμα έχουν λάβει μέρος και έχουν χρηματοδοτηθεί 419 φοιτητές και φοιτήτριες. Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας έχει συνεργαστεί με 22 φορείς του ιδιωτικού τομέα  και 8 του δημοσίου, δίνοντας ερείσματα στους αποφοίτους του ώστε αποφοιτώντας να έχουν και εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης. Το πλαίσιο των φορέων σε κάθε κύκλο διευρύνεται από φορείς που προέρχονται  και από τον τόπο καταγωγής των φοιτητών.

Η διαδικασία της αξιολόγησης  της «Πρακτικής Άσκησης» λειτουργεί ανατροφοδοτικά στην όλη δράση. Επηρεάζει και την εξέλιξη της συνεργασίας του Τμήματος με τους ιδιωτικούς φορείς αλλά και τη δημιουργία προϋποθέσεων για περαιτέρω συνεργασία των ιδιωτικών φορέων με τους φοιτητές μας. Η αξιολόγηση των φοιτητών στο τέλος της πρακτικής τους άσκησης παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την καταλληλότητα του εκάστοτε φορέα.

Η βασική προϋπόθεση συνεργασίας με τους φορείς είναι η συνάφεια του εργασιακού ρόλου με τα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος και η διασφάλιση των κατάλληλων αρμοδιοτήτων από μέρους του φορέα, ώστε η μαθησιακή εμπειρία του φοιτητή/τριας να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη.

 

 1. Εκπόνηση εργασίας

Οι φοιτητές εκπονούν εργασία στις θεματικές των σεμιναρίων που  παρακολουθούν.

Κριτήρια επιλογής: Στην περίπτωση χρηματοδότησης της Πρακτικής Άσκησης: Η επιλογή των φοιτητών/τριων και η τοποθέτησή τους σε φορείς υποδοχής πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη:

 1.  Τον μέσο όρο βαθμολογίας.
 2.  Τον αριθμό των μαθημάτων που ολοκλήρωσε με επιτυχία ο/η φοιτητής/τρια το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.
 3.  Τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Η αντίστοιχη μοριοδότηση για κάθε κριτήριο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Κριτήρια

Μοριοδότηση

1ο  Κριτήριο: ο  μέσος όρος βαθμολογίας (όπως προκύπτει από την αναλυτική κατάσταση της βαθμολογίας ύστερα από αίτηση από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος).

x 10

2° Κριτήριο: ο αριθμός  των μαθημάτων που ολοκλήρωσε με επιτυχία ο/η φοιτητής/τρια το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

x 10

3° Κριτήριο: ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο.

+ 10

Σε περίπτωση ισοψηφίας επιλέγεται ο/η φοιτητής/τρια  σύμφωνα με το 1ο κριτήριο, σε περίπτωση ισοψηφίας και πάλι επιλέγεται ο/η φοιτητής/τρια σύμφωνα με το 2ο κριτήριο και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος μεταξύ των ισοψηφούντων.

Ποσοστό εισαγωγής στην Π.Α. φοιτητών  που ανήκουν σε ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: Στη θεσμοθέτηση της πρακτικής άσκησης στο 3° Κριτήριο αναφέρεται ότι: οι φοιτητές/τριες που ανήκουν στις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και  προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος το αντίστοιχο νομιμοποιητικό έγγραφο πριμοδοτούνται με επιπλέον  μόρια. Συνεπώς, πριμοδοτούμε με μόρια τις παραπάνω κατηγορίες και όχι με ποσόστωση επί των θέσεων για την εισαγωγή τους στην πρακτική.

Οφέλη από την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης – Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει δράσεις που έχουν στόχο οι φοιτητές και οι φοιτήτριες να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τις  δεξιότητες που έχουν αποκτήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αλλά και να αποκομίσουν μία πρώτη επαγγελματική εμπειρία η οποία ενδεχομένως να αποδειχθεί πολύτιμη στην μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η απασχόλησή τους σε ιδιωτικούς φορείς, κυρίως, διευρύνει τους μελλοντικούς επαγγελματικούς τους ορίζοντες ώστε αποφοιτώντας να έχουν και εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης.

Ενδεικτικά συνάπτεται σύνδεσμος  με απόψεις φοιτητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης 1.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας  συνεργάστηκαν με φορείς κυρίως του ιδιωτικού τομέα στην Κομοτηνή, στην Ξάνθη, στην Καβάλα, στις Σέρρες, στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στη Λάρισα, στην Αθήνα. Παραθέτουμε έγγραφο με γραφήματα από στοιχεία που μας διέθεσε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου  μας.

Παραθέτουμε έγγραφο με γραφήματα από στοιχεία που μας διέθεσε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου μας.

Από την έναρξη του προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης έως και το ακαδημαϊκό έτος 2021  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ5033025  έχουν λάβει μέρος 498 φοιτητές και φοιτήτριες του Τ.Ε.Φ αφού όλοι οι τεταρτοετείς φοιτητές πρέπει να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους σε φορέα στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος ΠΑ551 Πρακτική Άσκηση. Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας έχει συνεργαστεί με 70 περίπου φορείς του ιδιωτικού τομέα. Το πλαίσιο των φορέων σε κάθε κύκλο διευρύνεται από φορείς που προέρχονται  και από τον τόπο καταγωγής των φοιτητών.

Η Πρακτική Άσκηση  συνετέλεσε στη σύσφιξη των σχέσεων του Τμήματος με την τοπική κοινωνία της Κομοτηνής. Συνάπτουμε συνδέσμους με το έργο των φοιτητών του Τμήματος όπως προβλήθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης και φορείς:

Είναι χαρακτηριστικό ότι φορέας του ιδιωτικού τομέα με τον οποίο συνεργαστήκαμε δηλώνει: «…Η σχέση βέβαια ήταν αμφίδρομη, αφού γρήγορα καταλάβαμε ότι όσα ακριβώς είχαμε να προσφέρουμε άλλα τόσα πήραμε…» και αντιμετωπίζει τους φοιτητές και μετά την αποφοίτησή τους ως μέλη του (βλ. σχετικό σύνδεσμο).

Φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετείχαν στην Πρακτική Άσκηση συνέχισαν να συνεργάζονται με τον φορέα που ασκήθηκαν όπως με την εφημερίδα «Παρατηρητής της Θράκης», (βλ. σχετικό σύνδεσμο ). Παραθέτουμε και συνδέσμους από την εφημερίδα με άρθρα φοιτητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας κατά τη διάρκεια της Πρακτικής τους ( 123 ).

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας με τους φοιτητές του αποτελεί αρωγό για την ένταξη των ΑμεΑ μέσα από δράσεις εκπαίδευσης μέσω της Πρακτικής Άσκησης (βλ. σχετικό άρθρο ).

 

Η Πρακτική Άσκηση έφερε τους φοιτητές μας ακόμα πιο κοντά στα Εργαστήρια του Τμήματος και στους ερευνητικούς τομείς τους.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης  σε συνεργασία με το «Εργαστήριο Σύνταξης, Μορφολογίας, Φωνητικής και Σημασιολογίας, +ΜόρΦωση» πέντε φοιτητές υπέγραψαν συμφωνητικά με εκδόσεις για τη σύνταξη λημμάτων ετυμολογίας.

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης   σε συνεργασία με το  «Εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία» οι φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ανέσυραν από τη σκιά -ψηφιοποιώντας το- ένα περιοδικό που για 17 χρόνια παρενέβαινε στη λογοτεχνία, την κριτική και γενικότερα στον πολιτισμό, το περιοδικό Γράμματα και Τέχνες (1982-1999). Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σοκόλη. Το περιοδικό όχι μόνον ψηφιοποιήθηκε, αλλά δημιουργήθηκαν πλήρη ευρετήρια των περιεχομένων του τα οποία συνοδεύουν την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Φ. Τα ενιαία ευρετήρια δίνουν τη δυνατότητα σε ερευνητές ποικίλων κλάδων να εφαρμόζουν αναζητήσεις με διαφορετικές στοχεύσεις ή τρόπους.   Το έργο προβλήθηκε από τα Μ.Μ.Ε. (βλ σχετικά άρθρα παρακάτω) :

Οι φοιτητές του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας ασκούνται διδακτικά σε Γυμνάσια και Λύκεια της Κομοτηνής επίσης σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, κέντρα μελέτης. Επίσης ασκούν εκπαιδευτικές δράσεις στο Μουσείο της «Εταιρείας Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής», στο «Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας  Κομοτηνής» και στο Σύλλογο «Περπατώ».

Για να δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις πατήστε ΕΔΩ.