Όνομα/Name: Κορρέ Ειρήνη / Korre Eirini
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Associate Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Παιδαγωγική, Διδασκαλία, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας.
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39926
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΣΠΟΥΔΕΣ - 1988-1992: Πτυχίο Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1989-1990: Επιτυχής παρακολούθηση του Προγράμματος κατάρτισης Στελεχών-Εκπαιδευτικών σε θέματα διαφυλικών σχέσεων του τομέα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 1996-2000: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Τομέας Παιδαγωγικής. Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής υπό την εποπτεία του Αντωνίου Δανασσή-Αφεντάκη. Θέμα της διατριβής: «Η Έκθεση στις Γενικές Εξετάσεις: Επιλογή θεμάτων, Διατύπωση, Αξιολόγηση (1964-1995)». Βαθμός: Άριστα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ - 2001-2004: Συμβασιούχος διδάσκουσα στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με το νόμο 407/80. 2001-2004: Επιστημονική συνεργάτης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. 2004: Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 2011: Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ - Η Διδασκαλία του Μαθήματος της Έκθεσης στη Μέση Εκπαίδευση (1833-1964), Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2003. Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας, Αναλυτικό Πρόγραμμα, Διδασκαλία, Σχολικά εγχειρίδια, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2010. ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΟ- ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - Carol Ann Tomlinson, How to Differentiate Instruction In Mixed Ability Classrooms, Πώς να διαφοροποιήσουμε τη διδασκαλία σε τάξεις μεικτής ικανότητας, Αθήνα 2015. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ - Παιδαγωγική, Διδασκαλία, Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσα, Διαφοροποιημένη διδασκαλία.