Βιβλιοθήκη «Αρίσταρχος ο Σαμόθραξ»


 

Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την εύρεση υλικού στη Βιβλιοθήκη

Κανονισμός λειτουργίας Βι.Κε.Π. Δ.Π.Θ.

Κατάλογος Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης ΔΠΘ

Οδηγίες για πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες

 

Ώρες Λειτουργίας

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
08:00-17:00 08:00-14:00 08:00-18:00 08:00-18:00 08:00-14:00

Για οποιαδήποτε αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών, στην τροποποίηση του ωραρίου και την παροχή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα υπάρξει ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση : Βιβλιοθήκη Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, Πανεπιστημιούπολη (Προκάτ Β΄), 69100 Κομοτηνή

Τηλ. & Fax: 25310-39933

Email:  literature@lib.duth.gr

Web: www.lib.duth.gr

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556233556170

Η Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας «Αρίσταρχος ο Σαμόθραξ» λειτουργεί από το 1997 εντός της Πανεπιστημιούπολης του Δ.Π.Θ, στο 5ο χιλ. Κομοτηνής-Ασωμάτων.

Η συλλογή της αριθμεί 37.000 τόμους (περίπου 29.000  βιβλία και 8.000 περιοδικά), αριθμός που αυξάνεται κάθε χρόνο χάρη σε προσκτήσεις και, κυρίως, σε δωρεές. Από τη δωρεά του Καθηγητή Παναγιώτη Μουλλά προέρχονται περισσότεροι από 2.800 τόμοι μονογραφιών και περιοδικών, ενώ από τη δωρεά του Πανεπιστημίου του Leeds σχεδόν 1.500. Μεγάλος αριθμός τεκμηρίων προέρχεται, επίσης, από τις δωρεές της Καλλιόπης-Άντειας Φραντζή και των Άννα Αναστασιάδη- Συμεωνίδη και Χαράλαμπου Συμεωνίδη, καθώς και του Νικολάου Λιβαδάρα και Γεωργίου Δοντά (κλειστές συλλογές).

Καθώς εξυπηρετεί το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, η συλλογή της εκτείνεται σε πολλές θεματικές ενότητες, των οποίων το υλικό κατανέμεται στις εξής κατηγορίες:

 • πληροφοριακό υλικό (λεξικά, εγκυκλοπαίδειες και ευρετήρια)
 • αρχαία ελληνική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
 • λατινική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
 • βυζαντινή φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
 • νεοελληνική φιλολογία (κείμενα και δευτερεύουσα βιβλιογραφία)
 • αρχαία, βυζαντινή και νεότερη ιστορία
 • ιστορικο-γεωγραφικά
 • ξένη γραμματεία
 • γλωσσολογία
 • θρησκειολογία – μυθολογία
 • παιδαγωγικά – ψυχολογία
 • λαογραφία
 • προϊστορική, κλασική και βυζαντινή αρχαιολογία
 • ιστορία της τέχνης

Μέσω της ιστοσελίδας της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (http://www.lib.duth.gr) υπάρχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υλικό (βιβλία, περιοδικά και βάσεις πλήρους κειμένου) της heal-link (https://www.heal-link.gr/) από υπολογιστές του Πανεπιστημίου. Για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που θέλουν να έχουν πρόσβαση από χώρους εκτός Πανεπιστημιούπολης δίνεται η δυνατότητα της απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω VPN (http://noc.duth.gr/services/vpn/).

Για την αναζήτηση των βιβλίων της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας υπάρχει ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ* (αλφαβητικός σύμφωνα με τα επίθετα των συγγραφέων).

Επίσης, είναι διαθέσιμοι επιμέρους κατάλογοι για τις εξής κατηγορίες:

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΞΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΡΧΑΙΑ-ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ-ΡΩΜΑΪΚΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει τόμους και τεύχη 270 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ* και  122 ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ*.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ – ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Ακόμη, μπορεί κανείς να βρει σε έντυπη μορφή μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, που έχουν εκπονηθεί στο Τ.Ε.Φ., αλλά και σε άλλα Τμήματα ή Ιδρύματα. (βλ.  ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ*)

Υπάρχουν, τέλος, πολλά ανάτυπα, η επεξεργασία και ταξινόμηση των οποίων έχει γίνει σε συνεργασία με το εργαστήριο Έρευνας για τη Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία. (βλ. ΑΝΑΤΥΠΑ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ* και ΑΝΑΤΥΠΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ*)

Σε συνεργασία με το ίδιο εργαστήριο αποδελτιώθηκαν συλλογικοί τόμοι νεοελληνικής φιλολογίας. Οι τίτλοι των άρθρων αυτών των τόμων περιέχονται στον σχετικό κατάλογο (ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΊ ΤΌΜΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ*).

Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης αποδελτιώθηκαν, επίσης, συλλογικοί τόμοι κλασσικής φιλολογίας και γλωσσολογίας (βλ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΊ ΤΌΜΟΙ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ* & ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΊ ΤΌΜΟΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ*). Στο ίδιο πλαίσιο γίνεται η επεξεργασία και όλων των συνημμένων καταλόγων.

Στη Βιβλιοθήκη του ΤΕΦ στεγάζονται τρεις κλειστές συλλογές, που προέρχονται από δωρεές των Καθηγητών Παναγιώτη Μουλλά (βλ. κατάλογος ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΟΥΛΛΑ) και Νικόλαου Λιβαδάρα, καθώς και του Εφόρου Αρχαιοτήτων Γεωργίου Δοντά.  Αυτές φιλοξενούνται σε τρεις ξεχωριστές αίθουσες και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο με συνοδεία αρμόδιου υπαλλήλου.

 (*Στους συνημμένους καταλόγους είναι δυνατή η αναζήτηση με τη χρήση των πλήκτρων  Ctrl+F)

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή για διδάσκοντες, φοιτητές και οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Υπάρχει χώρος αναγνωστηρίου 50 θέσεων και 12 Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο για την ηλεκτρονική αναζήτηση βιβλιογραφικών πηγών. Λειτουργεί ως δανειστική βιβλιοθήκη για φοιτητές και μέλη Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τον υπάρχοντα κανονισμό που έχει καταρτιστεί και ισχύει για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. Αρκετά παλιά και σπάνια βιβλία φυλάσσονται σε ειδικές προθήκες και δεν υπόκεινται σε δανεισμό.