Αίθουσα Πληροφορικής


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ του κεντρικού μενού.


Σκοπός της Αίθουσας Πληροφορικής είναι η παροχή έργου υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Τμήματος, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές και εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου όλων των μελών του.

Ο εξοπλισμός της Αίθουσας είναι διαθέσιμος στα μέλη του Τμήματος για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, την αναζήτηση πληροφοριών και την εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων.

Αξιοποιώντας τον εξοπλισμό της Αίθουσας, πραγματοποιούνται έργα ψηφιακής επιμέλειας και επεξεργασίας πηγών πληροφόρησης στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ551) των φοιτητών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ (Ψηφιακό Αποθετήριο).

Η διαχείριση περιεχομένου της ιστοσελίδας, καθώς και των τηλεδιασκέψεων epresence του Τμήματος, πραγματοποιείται από το προσωπικό της Αίθουσας.


Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά 10:00 έως 14:00

Τηλ: 25310-39916

Υπεύθυνος: Άγγελος Σισμάνης, ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός H/Y