Διοίκηση


Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη

Τηλ. 2531039923, Email: mtziatzi@helit.duth.gr

Η θητεία της Προέδρου λήγει στις 31/8/2020

 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Φλώρα Μανακίδου

 

 

Διατελέσασες Πρόεδροι

Καθηγήτρια Γαβριηλίδου Ζωή, Νοέμβριος 2013 – Νοέμβριος 2017

Καθηγήτρια Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Οκτώβριος 2008 – Οκτώβριος 2013

Διατελέσασες Αναπληρώτριες Πρόεδροι

Καθηγήτρια Π. Καμπάκη – Βουγιουκλή, Δεκέμβριος 2017 – Οκτώβριος 2018

Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη, Οκτώβριος 2008 – Αύγουστος 2012