Διοίκηση


Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη

Τηλ. 2531039923, Email: mtziatzi@helit.duth.gr

Η θητεία της Προέδρου λήγει στις 30/11/2019

 

Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Φλώρα Μανακίδου

 

 

Διατελέσασες Πρόεδροι

Καθηγήτρια Γαβριηλίδου Ζωή, Νοέμβριος 2013-Νοέμβριος 2017

Καθηγήτρια Ιωαννίδου Χαρίκλεια, Οκτώβριος 2008-Οκτώβριος 2013