Όνομα/Name: Γαβριηλίδου Ζωή / Gavriilidou Zoe
Τίτλος/Title: ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Διεπίδραση Λεξιλογίου-Μορφολογίας-Σημασιολογίας • Λεξικολογία-Λεξικογραφία (υπολογιστική λεξικογραφία, Παιδαγωγική Λεξικογραφία) • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Υπολογιστική Γλωσσολογία, Αυτόματη Επεξεργασία γλώσσας, Στρατηγικές Εκμάθησης, Διδακτική της Γλώσσας, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Σχολικά Εγχειρίδια)
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39932
Ιστοσελίδα: http://gavriilidou.gr/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Εργαστήριο: Σύνταξης, Μορφολογίας, Φωνητικής, Σημασιολογίας (+ΜορΦωΣη) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ • Διεπίδραση Λεξιλογίου-Μορφολογίας-Σημασιολογίας • Λεξικολογία-Λεξικογραφία (υπολογιστική λεξικογραφία, Παιδαγωγική Λεξικογραφία) • Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Υπολογιστική Γλωσσολογία, Αυτόματη Επεξεργασία γλώσσας, Στρατηγικές Εκμάθησης, Διδακτική της Γλώσσας, Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Σχολικά Εγχειρίδια) ΣΠΟΥΔΕΣ • 1989-1993: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Φιλολογίας, Πτυχίο (Γλωσσολογία) • 1993-1994: Université Paris XIII, Laboratoire de Linguistique Informatique, εννεάμηνη υποτροφία Erasmus, Maîtrise στις Επιστήμες της Γλώσσας. • 1994-1995: Université Paris XIII, Laboratoire de Linguistique Informatique, D.E.A. (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα) στις Επιστήμες της Γλώσσας. • 1997: Université Paris XIII, Laboratoire de Linguistique Informatique Διδακτορικό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Γλώσσας. Διδ. Διατριβή: ‘Etude comparée des suites NN en français et en grec. Elaboration d’un lexique bilingue’. Επόπτης: Καθ. G. Gross. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ • 1998-2003: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Λέκτορας Ελληνικής Γλώσσας. • 2003-2009: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας. • 2009-2013: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας. • 2013- : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Καθηγήτρια Ελληνικής Γλώσσας (εκλογή 17 Ιουνίου). ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ) • Gavriilidou, Z., Petrogiannis, K. Platsidou, M. and Psaltou-Joycey, A. (2017), Language Learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives, Kavala, Saita publications, http://www.saitabooks.eu/2017/06/ebook.173.html • Psaltou-Joycey, A. and Z. Gavriilidou. 2017. Language learning strategies of Greek EFL primary and secondary school learners: how individual characteristics affect strategy use. In Language Learning Strategies and Individual Learner Characteristics: Situating Strategy Use in Diverse Contexts, ed. R. L. Oxford and C. M. Amerstorfer. London: Bloomsbury, pp. 165-186. • Gavriilidou Z. (2016), The semantics of NN combinations in Greek, in P. Ten Hacken (ed), The semantics of compounding, Cambridge University Press, 94-109. • Mitis, L. and Gavriilidou, Z (2016), Exploring language learning strategy transfer between Greek Ls and English FL in case of early adolescent multilinguals, International Journal of Multilingualism, 13 (3), 292-314. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14790718.2016.1158266?journalCode=rmjm20 • Gavriilidou, Z. & Petrogiannis, K. (2016), Language Learning Strategy use of English FL learners in Greek schools: the role of school type and educational level, International Journal of Research Studies in Language Learning, vol 5(4), 67-81). Available online at http://www.consortiacademia.org/index.php/ijrsll/article/view/1346 • Vretou, A, Psaltou A, Gavriilidou Z, (2016) Researching the promotion of strategic learning by EFL teachers, Research Papers in Language Teaching and Learning, vol. 7 (1), available online at http://rpltl.eap.gr • Gavriilidou, Z. (2015). The development of noun, verb and adjective definitional awareness in Greek preschoolers, Journal of Applied Linguistics, 30, 44-58.