Εθελοντισμός


Η τρέχουσα σελίδα αποτελεί υπο-στοιχείο της ενότητας ΑΡΧΙΚΗ του κεντρικού μενού.


Καταγραφή δράσεων εθελοντισμού του Τμήματος

Ηλεκτρονικό Περιοδικό Voluntaria: Φοιτητές σε Δράση

Αίτηση εθελοντή της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας

Για όλες τις ανακοινώσεις δράσεων εθελοντισμού πατήστε ΕΔΩ.