Άγγελος Σισμάνης / Angelos Sismanis


Αναλυτικό Βιογραφικό (pdf)

  1. Τεχνική υποστήριξη στην ψηφιοποίηση του περιοδικού “Γράμματα και Τέχνες”.
  2. Τοποθέτηση στο Εργαστήριο Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας.
  3. Τεχνική υποστήριξη στην ψηφιοποίηση του περιοδικού “Ποιητικά”.
  4. Διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων σεμιναριακού τύπου με τίτλο “Ψηφιακές Τεχνολογίες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες”.
  5. Συνεργασία για τη ψηφιοποίηση του λογοτεχνικού αρχείου του συγγραφέα Θ. Βαλτινού.
  6. Τεχνική υποστήριξη στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2019-2020.
  7. Τεχνική υποστήριξη στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης χειμερινού εξαμήνου 2020-2021.