Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Τη Δευτέρα 29/8/2022 οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης διδασκόντων https://classweb.duth.gr και φοιτητών https://unistudent.duth.gr πρόκειται να καταργηθούν. Οι λειτουργίες των παραπάνω υπηρεσιών θα αντικατασταθούν πλήρως από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της πλατφόρμας UniverSIS: https://teachers.duth.gr και https://students.duth.gr (βλ. σχετική ανακοίνωση Δ/νσης Μηχανοργάνωσης).

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

Λογαριασμός χρήστη

Webmail

Ηλεκτρονική γραμματεία (UniverSIS – https://students.duth.gr)

Open eClass

Microsoft Teams

Skype for Business

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Εύδοξος

ΑΠΕΛΛΑ

e:Presence

Okeanos

Ζευς

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης και του Κέντρου Δικτύων του Δ.Π.Θ.

Yποβολή αιτήσεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών του Πανεπιστημίου γίνεται μέσω της πλατφόρμας helpdesk.duth.gr.