Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ @ duth.gr

Ηλεκτρονική Γραμματεία

Η πρόσβαση των φοιτητών σε πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση των σποδών τους, τις δηλώσεις μαθημάτων, τη βαθμολογία σε κάθε μάθημα κ.α. γίνεται μέσω της “Ηλεκτρονικής Γραμματείας” του ΔΠΘ η οποία είναι διαθέσιμη μόνο εφόσον προηγηθεί σύνδεση στο VPN (Virtual Private Network) του ΔΠΘ με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που χρησιμοποιείτε στο πανεπιστημιακό email (ακόμα κι αν βρίσκεστε σε υπολογιστή εντός του πανεπιστημίου). Για οδηγίες σύνδεσης στο VPN στη βάση του Helpdesk πατήστε ΕΔΩ.

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση

Η διδασκαλία κάθε μαθήματος υποβοηθείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης eClass μέσω της οποίας υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα, ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών που αφορούν το μάθημα, διεξαγωγή test – προόδων. Συγκεκριμένα για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του τμήματός μας πιέστε εδώ.

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση

Παράλληλα με την δια ζώσης διδασκαλία και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, παρέχεται η δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης (synergia , skype-for-business) όπου η επικοινωνία διδάσκοντα φοιτητών γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό προσομοιώνεται η διδασκαλία στην αίθουσα χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των φοιτητών σε έναν συγκεκριμένο χώρο.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Η επικοινωνία των φοιτητών με τις υπηρεσίες του Τμήματος και του Πανεπιστημίου και αντίστροφα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε όλους τους φοιτητές παρέχεται διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της υπηρεσίας “Ερμής“.

 

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ @ grnet.gr

 

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα

Η ακαδημαϊκή ταυτότητα είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του φοιτητή στις υπηρεσίες που αυτό είναι απαραίτητο (συναλαγές με τη γραμματεία, μειωμένο εισιτήριο κα). Η έκδοση της ακαδημαϊκής ταυτότητας γίνεται μέσω του σχετικού ιστοτόπου.

 

ΕΥΔΟΞΟΣ

Για κάθε διδασκόμενο μάθημα υπάρχει δυνατότητα επιλογής του συγγράματο-βιβλίου που θα χρησιμοποιήσει ο κάθε φοιτητής. Η επιλογή και παραγγελία των συγγραμάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας “Εύδοξος”. Όλα τα συγγράμματα που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο της Δράσης «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα» είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο ανοικτής πρόσβασης “Κάλλιπος”.

 

ΑΠΕΛΛΑ

Η ΑΠΕΛΛΑ είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία του ΕΔΕΤ που υποστηρίζει την εκλογή και εξέλιξη των Καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας. Η οργάνωση, ο έλεγχος και η δημοσίευση των διαδικασιών της εκλογής / εξέλιξης των Καθηγητών πραγματοποιούνται μέσω αυτού του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης.

 

e:Presence

Η υπηρεσία e:Presence δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα. Η υπηρεσία παρέχει υψηλή ασφάλεια και ευκολία πρόσβασης και επικοινωνίας, χαμηλό κόστος εξοπλισμού, και δυνατότητα υποστήριξης προϋπαρχόντων υποδομών τηλεδιάσκεψης στους φορείς.

 

Okeanos

Το ΕΔΕΤ παρέχει πρωτοποριακές υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing (δυναμική και κατ’ απαίτηση διάθεση υπολογιστικών / δικτυακών / αποθηκευτικών πόρων) για όλα τα μέλη της ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Οι υπηρεσίες διατίθενται με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service), με την ονομασία ~οkeanos. Μέσω του ~okeanos, οποιοσδήποτε ακαδημαϊκός χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μια πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή, συνδυάζοντας απλούστερα εικονικά δομικά στοιχεία: ενεργοποιεί σε μερικά δευτερόλεπτα εκατοντάδες εικονικές μηχανές, τις οποίες διασυνδέει μέσω εικονικών δικτύων σε τυχαίες τοπολογίες, με δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων είτε σε εικονικούς δίσκους είτε σε εικονικό αποθηκευτικό χώρο στο Cloud («cloud object storage»).

Ψηφοφορίες «Ζευς»

Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Υποστηρίζονται πολλαπλά είδη ψηφοδελτίων και εκλογικών συστημάτων, όπως ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, ψηφοφορίες με διαφορετικό ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό, και ψηφοδέλτια για ταξινομική ψήφο (STV). Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου.