Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι οι εξής:

Λογαριασμός χρήστη

Webmail

Ηλεκτρονική γραμματεία

Open eClass

Microsoft Teams

Skype for Business

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Εύδοξος

ΑΠΕΛΛΑ

e:Presence

Okeanos

Ζευς

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την σελίδα της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης και του Κέντρου Δικτύων του Δ.Π.Θ.

Yποβολή αιτήσεων σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στην υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης Χρηστών του Πανεπιστημίου γίνεται μέσω της πλατφόρμας helpdesk.duth.gr.