ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Την 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  – και ώρα 12:00 έως τις 15:00, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στον Β΄ & Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τ.Ε.Φ. (υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες), θα εξεταστούν γραπτώς, στην Αίθουσα A στα ΠΡΟΚΑΤ, στις εξής ξένες γλώσσες:  

1. ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  (για τον Β΄ Κύκλο Σπουδών) 

2. ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΙΤΑΛΙΚΑ & ΙΣΠΑΝΙΚΑ (για τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών) 

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στις εξετάσεις γίνεται μόνο με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού rapid test που πραγματοποιείται έως και 48 ώρες πριν από την εξέταση ή PCR test που πραγματοποιείται έως και 72 ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο.

Η ανακοίνωση αυτή απευθύνεται στους υποψήφιους που δεν απαλλάσσονται από την εξέταση στην ξένη γλώσσα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

Οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στον Β΄ & Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τ.Ε.Φ. (υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες) μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους είτε αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2531039906, είτε μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στη διεύθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, Γραμματεία Π.Μ.Σ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΠΡΟΚΑΤ Α), Πανεπιστημιούπολη, Κομοτηνή Τ.Κ. 69100.  

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι αιτήσεις που θα κατατεθούν το διάστημα από 12-7-2021 έως και 16-8-2021.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα είναι κλειστό από τις 9 έως τις 20 Αυγούστου 2021 και θα υπάρξει καθυστέρηση στην παραλαβή των αιτήσεων που θα αποσταλούν κατά το διάστημα 6 – 16 Αυγούστου 2021.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ.

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ