3/7/2023 ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 1627/17-03-2023 η Απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες και τα θέματα που αφορούν την υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης, της μερικής φοίτησης και της διακοπής φοίτησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.