Ενεργοποίηση ακαδημαϊκής ταυτότητας ως κάρτας δανεισμού για τις Βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.


Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας μπορούν να ενεργοποιήσουν την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (πάσο) ως κάρτα δανεισμού για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, καθώς και για τις υπόλοιπες Βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ., αποστέλλοντας στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος τη συνημμένη αίτηση, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της ακαδημαϊκής και της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Αίτηση για ενεργοποίηση του ΠΑΣΟ ως Κάρτας Δανεισμού Βιβλιοθήκης