ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2022-2023


Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων για την εισαγωγή τους στον Β΄ και Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022 για τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές και την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 για τους υποψήφιους διδάκτορες.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν το skypename  τους, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022, μέσω email στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

texts-culture@helit.duth.gr

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με νέα ανακοίνωση για την ακριβή ώρα συνέντευξης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Μ.Σ.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Την 2α ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  – και ώρα 12:00 έως τις 15:00, οι υποψήφιοι για την εισαγωγή τους στον Β΄ & Γ΄ Κύκλο Σπουδών του Τ.Ε.Φ. (υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές & υποψήφιοι διδάκτορες), θα εξεταστούν γραπτώς, στην Αίθουσα A στα ΠΡΟΚΑΤ, στις εξής ξένες γλώσσες:

 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ  (για τον Β΄ Κύκλο Σπουδών)

 ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΙΤΑΛΙΚΑ & ΙΣΠΑΝΙΚΑ (για τον Γ΄ Κύκλο Σπουδών)

Η ανακοίνωση αυτή απευθύνεται στους υποψήφιους που δεν απαλλάσσονται από την εξέταση στην ξένη γλώσσα.