31/10/2018 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ


Η Συνεύλεση του Τμήματος αποφάσισε να εντάξει στην Α’ Ζώνη του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 2 προαπαιτούμενα μαθήματα για την επιλογή της κάθε Κατεύθυνσης στη Β’ Ζώνη.

Η παραπάνω προυπόθεση θα ισχύει για τους φοιτητές εγγραφής 2018-2019 και εξής.

Παρακάτω επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

Απόφαση 55570-2023-10072018