29/1/2024 ΕΚΛΟΓΕΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ


update 29/1/2024

Δημόσια κλήρωση για συγκρότηση επιτροπών


update 30/10/2023

Διαπιστωτική πράξη άγονης διαδικασίας για την εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος (pdf).


update 18/9/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος (pdf)

Αίτηση Υποψηφιότητας (doc)


update 19/7/2023

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος


update 18/7/2023

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος

ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Εκλογής εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και του αναπληρωτή του, στη Συνέλευση του Τμήματος


update 29/6/2023

Διαπιστωτ. Πράξη Κοσμήτορα για την εκλογή εκπροσ. μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητ. της ΣΚΑΣ

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος


update 23/6/2023

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας – Παλαιογραφίας


update 25/5/2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ


update 12/5/2023

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΙΠ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΕΠ


update 2/5/2023

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Σύγκλητο.

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία.


update 27/4/2023

Υπόδειξη εκπροσώπου στην επιτροπή Στέγασης για την πόλη της Κομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκη για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.


update 11/1/2023

Κλήρωση για συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής, πρόχειρων διαγωισμών, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής βιβλίων, καταστροφής και διαγραφής άχρηστου υλικού του Τμήματος.


update 23/11/2022

Ορισμός εκπροσώπων μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΠΘ

Ορισμός εκπροσώπων προπτυχιακών φοιτητών στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του ΔΠΘ


update 14/11/2022

Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων του Δ.Π.Θ.


update 20/10/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος.

Ορισμός εκπροσώπου φοιτητών στην Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


update 7/10/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στην Κοσμητεία της ΣΚΑΣ.


update 17/6/2022

Απόφαση Συγκλήτου-Ορισμός Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΕΦ


update 31/5/2022

Υπόδειξη εκπροσώπου στην επιτροπή Στέγασης για την πόλη της Κομοτηνής για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.


update 30/5/2022

Ορισμός εκπροσώπων φοιτητών για τη σύσταση του Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας του ΔΠΘ για το ακ. έτος 2022-2023


update 6/5/2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ 2022


update 4/5/2022

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας


update 13/12/2021

Διαπιστωτική Πράξη εκλογής εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας


update 9/12/2021

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Γλωσσολογίας +ΜόρΦωΣη του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Έρευνας για την Νεοελληνική και Συγκριτική Φιλολογία του Τμήματος

Ανακήρυξη υποψηφιότητας για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Μελέτης και Έρευνας Πρώιμης Νεοελληνικής Γραμματείας H. & N. Eideneier του Τμήματος.pdf


update 25/11/2021

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ +ΜόρΦωΣη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ H. & N. EIDENEIER


update 24/11/2021

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ


update 23/11/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ


update 28/9/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ


9ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών


update 29/1/2024

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α΄ και Β΄ Κύκλου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. διοργανώνει το 9ο συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. Η θεματολογία του συνεδρίου εκτείνεται σε όλα τα αντικείμενα που συνδέονται με την επιστήμη της Φιλολογίας (Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία).

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται προσκεκλημένοι ομιλητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Πολλές από τις προσεγγίσεις είναι βασισμένες σε σύγχρονες θεωρητικές οπτικές και μεθόδους, όπως η δια-καλλιτεχνικότητα, η πρόσληψη και η διεπιστημονική προσέγγιση στα επιμέρους αντικείμενα που θεραπεύει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους επιστήμονες να προβάλουν την έρευνα και το έργο τους και να συζητήσουν στο πλαίσιο των σύγχρονων διεθνών ερευνητικών τάσεων, αποκομίζοντας έτσι πολύτιμη πείρα που θα βοηθήσει σημαντικά στη μελλοντική επιστημονική τους πορεία όπως και στη διαμόρφωση νέων μεθοδολογικών και ερμηνευτικών προτάσεων στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών.

Το συνέδριο διεξάγεται από την Παρασκευή, 9 έως την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 διαδικτυακά.

Για τη συμμετοχή στο Colloquium ακολουθείτε τον σύνδεσμο: https://shorturl.at/gtvL9

Το πλήρες πρόγραμμα, οι περιλήψεις και η αφίσα του συνεδρίου είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Περιλήψεις.pdf

Πρόγραμμα.pdf

 


update 26/11/2023

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ Κύκλου, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές,

To 9ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόκειται να διεξαχθεί στις αρχές Φεβρουαρίου 2024.

Στο Colloquium μπορούν να συμμετάσχουν:

  1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ Κύκλου (όλων των ειδικεύσεων) που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα των μαθημάτων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος και βρίσκονται στη φάση της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους,
  2. Υποψήφιοι διδάκτορες
  3. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Στο πλαίσιο του Colloquium καλείστε να παρουσιάσετε την εξέλιξη ή τα αποτελέσματα της έως εκείνου του χρονικού σημείου έρευνάς σας επί του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σας ή της (μετα)διδακτορικής διατριβής σας. Η διάρκεια της ομιλίας- παρουσίασής σας θα είναι 15 λεπτά το μέγιστο. Θα υπάρχει δυνατότητα για παρουσίαση powerpoint, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης μέσω Ζοοm για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Colloquium εξ αποστάσεως.

Στην ομιλία-παρουσίαση μπορούν να περιληφθούν στοιχεία σχετικά με τους βασικούς στόχους και το περιεχόμενο της υπό εκπόνηση εργασίας, με τη μεθοδολογική και ερευνητική προσέγγισή της, ή/και τα μερικά αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας και της συγγραφικής δραστηριότητάς σας. Εναλλακτικά, μπορεί να παρουσιαστεί ένα θέμα- κεφάλαιο από την υπό εκπόνηση εργασία. Η συμμετοχή σας σε αυτή τη διαδικασία θα είναι ωφέλιμη πρωτίστως για εσάς τους ίδιους, ως μια «πρόγευση» συμμετοχής σε συνέδρια μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός μας και της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., οι οποίοι θα παρακολουθήσουν αυτό το Colloquium.

Παρακαλώ λοιπόν όσους/όσες ενδιαφέρεστε, να αποστείλετε (σε μορφή word) στο e-mail dpapanik@helit.duth.gr (με κοινοποίηση στο sbouses@helit.duth.gr) μέχρι την 24η Δεκεμβρίου 2023

  1. τον τίτλο της ομιλίας-παρουσίασής σας
  2. μία σύντομη περίληψη της ομιλίας σας (έως 400 λέξεις)
  3. το ονοματεπώνυμό σας
  4. τον κύκλο σπουδών / τον επιβλέποντα καθηγητή
  5. e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας,

προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα εργασιών του Colloquium του Φεβρουαρίου.

Επίσης, στα προεδρεία των συνεδριών του Colloquium θα συμμετέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος. Αν κάποιος επιθυμεί να αναλάβει την προεδρία μίας από τις συνεδρίες της ειδίκευσής του, παρακαλώ να το δηλώσει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής του στο Colloquium. Διαφορετικά, η οργανωτική επιτροπή θα ορίσει τα προεδρεία των συνεδριών κατά την κρίση της.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. Όταν οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Οι Συντονιστές του Colloquium του Τ.Ε.Φ. Δ.Π.Θ. για το 2023-2024

Σταμάτιος Μπουσές

Δημήτριος Παπανικολάου

22/1/2024 ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΙΑΝ-2024: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΟΝΙΑΣ ΙΛΙΝΣΚΑΓΙΑ

ΝΟΕ-2023: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΝΟΕ-2022: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ

ΜΑΡ-2022: ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΜΑΡ-2022: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΕΚ-2021: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΣΚΥΛΙΑ

ΝΟΕ-2019: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ

ΔΕΚ-2018: ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ.

ΝΟΕ-2018: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΤΣΙΩΜΗ

ΑΥΓ-2018: ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΡΟΜΑΡΑ

22/1/2024 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ


Δείτε το Πρόγραμμα εξεταστικής ΕΔΩ (xls)

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση / αλλαγή θα ενημερωθείτε έγκαιρα με νέα ανακοίνωση

 


update 22/1/2024:

Διευκρινίζεται ότι το ΛΦ125 (Α-Μαλ) θα εξεταστεί στις 2/2/2024, ενώ το ΛΦ125 (Μαμ-Ω) στις 24/1/2024

 

update 10/1/2024:

Η εξέταση του ΥΝΕΦ241 θα είναι δίωρη.

 

update 3/1/2024:

Το ΛΦ125 (Α-Μαλ) θα εξεταστεί στις 2/2/2024, 9:00-11:00 στην αίθουσα Δ’

Το ΛΦ121 (Μαμ-Ω) θα εξεταστεί στις 2/2/2024, 11:00-13:00 στις αίθουσες Α’ και Β’

Το 55ΕΕ1705 θα εξεταστεί 2/2/2024, 15:00-18:00 στην αίθουσα Β του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας

Το 55ΕΕ1706 θα εξεταστεί 29/1/2024, 15:00-18:00 στην αίθουσα Α του Τμήματος Ιστορίας Εθνολογίας

 

update 15/12/2023:

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2023-2024 (βλ παραπάνω).

Ενδέχεται να γίνουν μικρές αλλαγές μέχρι την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.