Όνομα/Name: Παπανικολάου Δημήτριος / Papanikolaou Dimitrios
Τίτλος/Title: ΕΔΙΠ
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ (Πλάτων, ‘Ρήτορες, Μετακλασσικὴ πεζογραφία: 300 π.Χ. – 600 μ.Χ., Γραμματικοί-Φιλόλογοι-Λεξικογράφοι).
Τηλέφωνο/Phone: 25310 - 39942, Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 14:00-15:00

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ, 1ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΦΩΤΟΤΥΠΕΙΟ. Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 14:00-15:00 - hours of communication: Wednesday 14:00-15:00. Tel. (0030) 25310 - 39942. Emergency phone / τηλέφωνο ανάγκης: (0030) 25310 - 39900