Όνομα/Name: Μπουσές Σταμάτιος / Busses Stamatios
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Assistant Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39950
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

• Πεζογραφία Ύστερης Αρχαιότητας (Ρητορική). • Λεξικογραφία. • Ελληνική Παπυρολογία. • Θρησκεία (Πρώιμος Χριστιανισμός). • Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική.