Όνομα/Name: Μπουσές Σταμάτιος / Busses Stamatios
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / Associate Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Πεζογραφία Ύστερης Αρχαιότητας (Ρητορική), Λεξικογραφία, Ελληνική Παπυρολογία, Θρησκεία (Πρώιμος Χριστιανισμός), Αρχαία Ελληνική Ζωγραφική.
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39916
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αποκλειστικά μόνο κατόπιν συνεννόησης στο e-mail: sbouses@helit.duth.gr