9ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών


update 29/1/2024

Ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Α΄ και Β΄ Κύκλου του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δ.Π.Θ. διοργανώνει το 9ο συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών. Η θεματολογία του συνεδρίου εκτείνεται σε όλα τα αντικείμενα που συνδέονται με την επιστήμη της Φιλολογίας (Αρχαία Ελληνική και Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία).

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται προσκεκλημένοι ομιλητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Πολλές από τις προσεγγίσεις είναι βασισμένες σε σύγχρονες θεωρητικές οπτικές και μεθόδους, όπως η δια-καλλιτεχνικότητα, η πρόσληψη και η διεπιστημονική προσέγγιση στα επιμέρους αντικείμενα που θεραπεύει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος. Το Συνέδριο δίνει τη δυνατότητα σε νέες και νέους επιστήμονες να προβάλουν την έρευνα και το έργο τους και να συζητήσουν στο πλαίσιο των σύγχρονων διεθνών ερευνητικών τάσεων, αποκομίζοντας έτσι πολύτιμη πείρα που θα βοηθήσει σημαντικά στη μελλοντική επιστημονική τους πορεία όπως και στη διαμόρφωση νέων μεθοδολογικών και ερμηνευτικών προτάσεων στο πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών.

Το συνέδριο διεξάγεται από την Παρασκευή, 9 έως την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024 διαδικτυακά.

Για τη συμμετοχή στο Colloquium ακολουθείτε τον σύνδεσμο: https://shorturl.at/gtvL9

Το πλήρες πρόγραμμα, οι περιλήψεις και η αφίσα του συνεδρίου είναι διαθέσιμα παρακάτω:

Περιλήψεις.pdf

Πρόγραμμα.pdf

 


update 26/11/2023

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ Κύκλου, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές,

To 9ο Colloquium Μεταπτυχιακών Φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρόκειται να διεξαχθεί στις αρχές Φεβρουαρίου 2024.

Στο Colloquium μπορούν να συμμετάσχουν:

  1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές Α΄ Κύκλου (όλων των ειδικεύσεων) που έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα των μαθημάτων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος και βρίσκονται στη φάση της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας τους,
  2. Υποψήφιοι διδάκτορες
  3. Μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Στο πλαίσιο του Colloquium καλείστε να παρουσιάσετε την εξέλιξη ή τα αποτελέσματα της έως εκείνου του χρονικού σημείου έρευνάς σας επί του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας σας ή της (μετα)διδακτορικής διατριβής σας. Η διάρκεια της ομιλίας- παρουσίασής σας θα είναι 15 λεπτά το μέγιστο. Θα υπάρχει δυνατότητα για παρουσίαση powerpoint, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης μέσω Ζοοm για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Colloquium εξ αποστάσεως.

Στην ομιλία-παρουσίαση μπορούν να περιληφθούν στοιχεία σχετικά με τους βασικούς στόχους και το περιεχόμενο της υπό εκπόνηση εργασίας, με τη μεθοδολογική και ερευνητική προσέγγισή της, ή/και τα μερικά αποτελέσματα της διεξαχθείσας έρευνας και της συγγραφικής δραστηριότητάς σας. Εναλλακτικά, μπορεί να παρουσιαστεί ένα θέμα- κεφάλαιο από την υπό εκπόνηση εργασία. Η συμμετοχή σας σε αυτή τη διαδικασία θα είναι ωφέλιμη πρωτίστως για εσάς τους ίδιους, ως μια «πρόγευση» συμμετοχής σε συνέδρια μεταπτυχιακών φοιτητών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και για τους λοιπούς μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματός μας και της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., οι οποίοι θα παρακολουθήσουν αυτό το Colloquium.

Παρακαλώ λοιπόν όσους/όσες ενδιαφέρεστε, να αποστείλετε (σε μορφή word) στο e-mail dpapanik@helit.duth.gr (με κοινοποίηση στο sbouses@helit.duth.gr) μέχρι την 24η Δεκεμβρίου 2023

  1. τον τίτλο της ομιλίας-παρουσίασής σας
  2. μία σύντομη περίληψη της ομιλίας σας (έως 400 λέξεις)
  3. το ονοματεπώνυμό σας
  4. τον κύκλο σπουδών / τον επιβλέποντα καθηγητή
  5. e-mail και τηλέφωνο επικοινωνίας,

προκειμένου να καταρτιστεί το πρόγραμμα εργασιών του Colloquium του Φεβρουαρίου.

Επίσης, στα προεδρεία των συνεδριών του Colloquium θα συμμετέχουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθώς και οι υποψήφιοι διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος. Αν κάποιος επιθυμεί να αναλάβει την προεδρία μίας από τις συνεδρίες της ειδίκευσής του, παρακαλώ να το δηλώσει μαζί με τη δήλωση συμμετοχής του στο Colloquium. Διαφορετικά, η οργανωτική επιτροπή θα ορίσει τα προεδρεία των συνεδριών κατά την κρίση της.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας. Όταν οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, θα ενημερωθείτε εγκαίρως.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Οι Συντονιστές του Colloquium του Τ.Ε.Φ. Δ.Π.Θ. για το 2023-2024

Σταμάτιος Μπουσές

Δημήτριος Παπανικολάου