Όνομα/Name: Γραμματεία Τμήματος
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department: Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: Τηλ.: 2531039903 e-mail: secr@helit.duth.gr

Βιογραφικό/Faculty Bio

Τηλ.: 25310-39900 ή 39902 , e-mail: secr@helit.duth.gr