Μεταστέγαση της Γραμματείας του Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός” και του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών


Η Γραμματεία του Π.Μ.Σ. “Κείμενα και Πολιτισμός” και του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών μεταφέρθηκε από το Προκάτ Α στην Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος στην Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής.

Η επικοινωνία με τη Γραμματεία θα γίνεται εφεξής μόνο μέσω του email texts-culture@helit.duth.gr και στο τηλέφωνο 2531039902.