ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ


Ενημερώνουμε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κείμενα και Πολιτισμός” κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 πως μπορούν να προβούν στην έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στον σύνδεσμο academicid.minedu.gov.gr