ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Μ.Σ. “ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ”


Η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Κείμενα και Πολιτισμός” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 παρατείνεται έως και την Τετάρτη 27-07-2022.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά.