ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΠΑΛΑΙΟ Π.Μ.Σ.)


Η τελετή απονομής Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, οι οποίοι υποστήριξαν δημόσια τη Διπλωματική Μεταπτυχιακή τους Εργασία από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 30ή Ιουνίου 2021 (ημερομηνία λήξης του Π.Μ.Σ.), θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25η Μαΐου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης στην Κομοτηνή.

Όσοι από τους παραπάνω μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 05/05/2022 έως 13/05/2022 να αποστείλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών texts-culture@helit.duth.gr τα συνημμένα έντυπα:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη-Δήλωση
  2. Λήψη-συγκατάθεσης-για-προσωπικά-δεδομένα

Προσέλευση σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με οποιονδήποτε τρόπο, της τελετής, καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της διαδικασίας. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δ.Π.Θ., καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον Ν. 4624/2019 και συνεπάγεται την ευθύνη αυτού/αυτής που τη διενεργεί.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας και την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.

http://duth.gr/Πανεπιστήμιο/Προστασια-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»


Η τελετή απονομής Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κείμενα και Πολιτισμός» του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, οι οποίοι υποστήριξαν δημόσια τη Διπλωματική Μεταπτυχιακή τους Εργασία από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 30ή Απριλίου 2022, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25η Μαΐου 2022 και ώρα 12 το μεσημέρι στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης στην Κομοτηνή.

Όσοι από τους παραπάνω μεταπτυχιακούς φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στην τελετή θα πρέπει κατά το χρονικό διάστημα από 05/05/2022 έως 13/05/2022 να αποστείλουν στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών texts-culture@helit.duth.gr τα συνημμένα έντυπα:

  1. Αίτηση-Υπεύθυνη-Δήλωση
  2. Λήψη συγκατάθεσης για προσωπικά δεδομένα

Προσέλευση σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με οποιονδήποτε τρόπο, της τελετής, καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της διαδικασίας. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του Δ.Π.Θ., καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον Ν. 4624/2019 και συνεπάγεται την ευθύνη αυτού/αυτής που τη διενεργεί.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δικαιώματά σας και την πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Θ.

http://duth.gr/Πανεπιστήμιο/Προστασια-Δεδομένων-Προσωπικού-Χαρακτήρα-GDPR