Όνομα/Name: Κωνσταντινίδου Μαρία / Konstantinidou Maria
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Assistant Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: Πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία, Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Σπουδές, Παλαιογραφία, Παπυρολογία, Πατερικά κείμενα, Αγιολογία, Ρητορική / Early Byzantine Literature, Digital Humanities, Palaeography, Papyrology, Patristics, Hagiography, Rhetoric.
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Περισσότερες πληροφορίες παρακάτω: