Όνομα/Name: Κωνσταντινίδου Μαρία / Konstantinidou Maria
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Assistant Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

• Πρώιμη Βυζαντινή Πεζογραφία • Πατερική Λογοτεχνία • Ρητορική - Ομιλητική • Παλαιογραφία • Παπυρολογία