Όνομα/Name: Βούλγαρη Σοφία / Voulgari Sophia
Τίτλος/Title: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Associate Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39944
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: • Μεσοπολεμική και μεταπολεμική ποίηση και πεζογραφία. • Νεοτερική πεζογραφία. • Το μεταίχμιο μεταξύ ποίησης και πεζογραφίας. • Θεωρίες των λογοτεχνικών ειδών. •Ψυχαναλυτική προσέγγιση της λογοτεχνίας. •Συγκριτική γραμματολογία.