Διοίκηση

Πρόεδρος:

Καθηγήτρια Ζωή Γαβριηλίδου

Τηλ 2531039932

Email: zgabriil@helit.duth.gr

URL: http://gavriilidou.gr/

Η θητεία της προέδρου λήγει στις 31/8/2017