Όνομα/Name: Μαστρογιάννη Άννα / Mastrogianni Anna
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Assistant Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ/LATIN PHILOLOGY
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39925. Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 12:00-14:00
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός