Όνομα/Name: Μαστρογιάννη Άννα / Mastrogianni Anna
Τίτλος/Title: ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ / Assistant Professor
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone: +30-25310-39925
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΩΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τρίτη 13:00-15:00 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: Νεολατινική Λογοτεχνία - Πρόσληψη της κλασικής λατινικής λογοτεχνίας στην Αναγέννηση - Ιταλικός ουμανισμός