Όνομα/Name: Άγγελος Σισμάνης
Τίτλος/Title: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: ΠΕ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός H/Y
Τηλέφωνο/Phone: 25310-39916, asismani@helit.duth.gr
Ιστοσελίδα: https://helit.duth.gr/labs/pappal/

Βιογραφικό/Faculty Bio

Ε.Τ.Ε.Π. Εργαστηρίου Παπυρολογίας και Παλαιογραφίας - asismani@helit.duth.gr