Όνομα/Name: Αριλιά Σπάρταλη
Τίτλος/Title: Ε.Τ.Ε.Π.
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: ΕΤΕΠ Φιλόλογος - Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Φ.
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Tηλ.: 25310-39933, E-mail: aspartal@helit.duth.gr