Όνομα/Name: Αριλιά Σπάρταλη
Τίτλος/Title: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
Τμήμα/Department: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ειδικότητα/Specialties: ΠΕ Φιλόλογος
Τηλέφωνο/Phone: Tηλ.: 25310-39933, E-mail: aspartal@helit.duth.gr

Βιογραφικό/Faculty Bio

Tηλ.: 25310-39933, E-mail: aspartal@helit.duth.gr